Department of Geomorphology and GIS Cartography

 FB_IMG_1536844608549 (2)  Head of the Department – Candidate of Geographical   Sciences Abitbayeva Ainagul Duisenovna                                 G-mail: abitbayevainagul@gmail.com

History. Fundamental and scientific-applied study of relief environment for sustainable development of natural-economic systems as well as a safety of life activity of population is the main goal of researches of modern geomorphological science in Kazakhstan.

Department was founded in August 1991 on the initiative of Director of the Institute, Professor N.K. Mukitanov and Vice Director A.R. Medeu on the base of the Laboratory of Physical Geography and sector of geomorphology of the Institute of Geology named after K.I. Satpayev. The first Head of Department, who determined main directions of it’s development, was E.I. Nurmambetov.

On the base of the Department, first time in the Institute started development of GIS cartography, which is today wide used in all structure departments of the Institute.

Today, the Department is the only specialized research division of geomorphology in Kazakhstan and it is a rightful continuity of geomorphological school founded by G. Ts. Medoyev in the Institute of Geological Sciences named after K.I. Satpayev.

Department consists of two thematic groups: geomorphology and toponymy.

Main directions of researches:

Employees of the Department make fundamental and scientific-applied studies of relief for achieving the goals of sustainable development of nature-economic systems and safety of live activity of population:

 • Modern natural-anthropogenic geomorphogenesis of Kazakhstan;
 • Study and mapping of modern natural-anthropogenic relief building processes of Kazakhstan;
 • Monitoring of dangerous geomorphological processes: moving sands, mudflows, landslides, rockslides, karst, piping;
 • Ecological-geomorphological researches in the areas of intensive economic development;
 • Assessment of risk of occurance and development of dangerous exogenous processes;
 • Study of the role of geomorphological processes in activation of desertification;
 • GIS thematic and atlas cartography of relief environment;

Scientific analysis of etymology and transliteration of the restored historical geographical names.

Staff

Department consist of 20 employees. Among them: 7 Candidates of Sciences, 6 Masters of Sciences and one student. The average age of employees is 39 years. In the frames of fundamental and applied projects, the Department actively participates in staff training programs. Department employs young people from the Faculty of Geography and Nature Management of the KazNU named after Al-Farabi.

геморф2

 

Prospects of development

 1. Study of modern geomorphogenesis of Kazakhstan
 2. Ecological-geomorphological researches of destabilized regions of Kazakhstan
 3. Study of risk of occurance of dangerous relief-forming processes
 4. Geomorpholgy of cities

Study of processes of desertification and land degradation

 

Publications

Abdrakhmanov S.A., Bazarbayev K.B., Medeu A.R. Kazakhsko-russkiy slovar narodnyh geograficheskih terminov. Almaty. 2012 ., 208 s.

Akiyanova F.Zh., Askarova M.A., Iskakov N.A., Medeu A.R., Malkovskiy I.M., Skorintseva I.B., Tokmagambetova R.Yu. Natsionalnyi atlas Respubliki Kazakhstan – rartograficheskaya osnova ustoichivogo razvitiya // Materialy mezhdunarodnoi konferencii «Natsionalnye atlasy v forrmirovanii globalnogo informatsionnogo prostranstva», 12-15 sentyabrya 2012., Kiyev. 2012. – S. 25-32.

Yeszhanova A.S., Seidakulova N.K. Podhody I kriterii kachestvennoi I kolichestvennoi otsenki vozdeistviya reliefaobrazuyushchih fprotsessov na opustynivaniye Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii "Sovremennyye problemy gumanitarnyh I estesstvennyh nauk". Moskva, 2012. – S. 346-350.

Abdirakhmanov S.A., Makenova A.M. Suverennomu Kazakhstanu – suverennaya toponimika // Zhurnal «Voprosy geografii I geoekologii». – 2013.– №2. – S. 48-57.

Yeszhanova A.S., Khalykov Ye.Ye. Kriterii ocenki vozdeistviya vodnoi erozii na obespecheniye prodovolstvennoi bezopasnosti Kazakhstana // «Voprosy geografii I geoekologii». – 2013.– № 1 – S. 36-43.

Yeszhanova A.S., Abitbayeva A.D. Kriterii otsenki vozdeistviya processov zasoleniya na obespecheniye prodovolstvennoi bezopasnosti Kazakhstana // Voprosy geografii I geoekologii.- Almaty, 2012.- №3. – S.15-20.

Lyi Yu.F. Aspekty izucheniya ecologo-geomorfologicheskih usloviy Kazakhstana // «Voprosy geografii I geoekologii». – 2013.– № 3.-S.9-13.

Mitrofanova A.N., Kalita R.Sh. Ekzogennyye protsessy I ekologicheskoye sostoyaniye mezhgornyh vpadin Almatinskoi oblasti (Balhashskaya, Alakolskaya, Iliyskaya) // «Voprosy geografii I geoekologii.– 2013. – № 3. – S. 15-21.

Mitrofanova A.N., Kalita R.Sh. Razvitiye antropogennyh protsessov na territorii Almatinskoi oblasti // Zhurnal «Voprosy geografii I geoekologii». – 2014. – № 1. – Almaty: TOO «Institut geografii», izd-vo TOO «Arko». 2014. – S. 15-20.

Akiyanova F.Zh., Yegemberdiyeva K.B., Abitbayeva A.D., Temirbayeva R.K. Problems of desertification of the territory of Kazakhstan: Status and forecast // Life Science Journal. – 2014.-Vol. 11.-Iss.10s.-P.341-345.

Akiyanova F.Zh., Temirbayeva R.K., Bekkuliyeva A.A. Functional zoning of the Kazakhstan's part of the Caspian sea shore for optimization of nature management // Life Science Journal. – 2014.-Vol.11.-Iss.10s.-P.465-470.

Tulepova A.A., Yesimbekov G.A., Lyi Yu.F. Vozdeistviye lineinogo transporta na prirodno-hozyaistvennuyu sredu Almatinskoi oblasti // Zhurnal «Voprosy geografii I geoekologii» – 2014. – № 2. – Almaty: TOO «Institut geografii», izd-vo TOO «Arko», 2014. – S. 50-58.

Mitrofanova A.N., Kalita R.Sh. Geomorfologicheskiye usloviya, svyazannyye s opasnymi ekzogennymi processami na territorii Almatinskoi oblasti // Zhurnal «Voprosy geografii I geoekologii», 2014. – № 1. – C.72-76.

Mitrofanova A.N., Kalita R.Sh. Formirovaniye paragenezov opasnyh geodinamicheskih protsessov Rudnogo Altaya pod vliyaniyem tehnogennyh faktorov // Izvestiya Natsionalnoi Akademii Nauk Respubliki Kazakhstan. Seriya geologii I tehnicheskih nauk (v pechati).

Dzhamalova G.A, Yelikbayev B.K., Khalykov Ye.Ye., Musabekova K.O. Tehnogennoye vozdeistviye promyshlennosti na vozdushnyi bassein Kazakhstana // Trudy Mezhdunarodnyh Satpayevskih chteniy «Rol I mesto molodyh uchenyh v realizatsii strategii «Kazakhstan-2050». – 2014. – T. 2. – Almaty: izd-vo Kazakhskiy Natsionalnyi tehnicheskiy Universitet im. K.I. Satpayeva, 2014. – S. 514-523.

Abitbayeva A.D. Sovremennyye reliefoobrazuyushchiye processy territorii zapovednika Aksu-Zhabagly // Respublikanskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Sohraneniye I effektivnoye upravleniye ekosistemami kak osnova perehoda k «Zelenoi ekonomike»» (25-26 iyulya – Karkaralinsk-2013) Karaganda: «Glasir», 2013. – S. 5-8.

Yegemberdiyeva K.B., Temirbayeva R.K. // Kartografichaskiy metod otsenki prirodnyh rekreatsionnyh resursov dla organizatsii otdyha I turizma // Respublikanskaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Sohraneniye I effektivnoye upravleniye ekosistemami kak osnova perehoda k «Zelenoi ekonomike»» (25-26 iyulya – Karkaralinsk-2013) Karaganda: «Glasir», 2013. – S. 49-52.

Abitbayeva A.D., Valeyev A.G., Yegemberdiyeva K.B. Monitoring abrazionnyh processov (na primere ozera Alakol Respubliki Kazakhstan) // Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya molodyh uchenyh, posvyashchennaya 95-letiyu Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy «Potentsial sovremennoi geografii v reshenii problem razvitiya regionov» (3-5 oktyabrya 2013 ).– Kiyev: Logos, 2013. – S.324-330.

Bekkuliyeva A.A. Mangystau tubeginde karst khalyptausynyn negizgi zhagdailary zhane onyn ozgeruine ykpal etetin antropogendik aser etu kezderi // VII «Zhandayev okulary». Khalykkharalyk gylymi-tazhiribelik konferentsiya materialdary (17-18 sauir). – Almaty, 2013. – B. 56-60.

Bekkuliyeva A.A. Karsttyk karta turleri men kartografiyalyk adistin koldanyluy // Studentter men zhas gylymdardyn «Gylym alemi» atty khalykharalyk gylymi konferentsiyasy materialdary (17-19 sauir). – Almaty, 2013. – B. 205-207.

Expeditions and field researches

Department of Geomorphology and GIS cartography annually makes field researches within Almaty region. Aim of field researches is an assessment of dynamic of modern exogenous relief-forming processes of mountain and flat territories within Almaty region and installation of bench marks in the frames of creation of monitoring network. Field researches were made for the following processes: rockslides, landslides, denudation, erosion processes and abrasion. There were installed benchmarks and photofixation at the certain sites.

Monitoring of relieve-forming processes is done for achieving the goal of conditions of the study of the development and active processes, making prognoses of their development on the territory of Almaty region, for working out recommendations, for prevention of development of dangerous relief-forming processes and to reduce their consequences for the purpose of safety of nature use in mountain and flat territories.

 

геморф3

Installation of benchmarks in Terisbutak valley

геморф4

Painting of section line between two benchmarks