Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 28 февраля 2007 г.

Новый Казахстан в новом мире

Қымбатты қазақстандықтар!

Құрметті депутаттар мен Үкімет мүшелері!

Ханымдар мен мырзалар!

Тәуелсіздікке қолымыз жеткен алғашқы күннен бастап Сіздер мен біздер барлық қажыр-жігерімізді жұмсап, еңсесін асқақтатқан Жаңа Қазақстан барған сайын нық сеніммен алға басып келеді. Дамудың өзі таңдаған даңғылына түскен еліміздің атағы шартарапқа таралып, әлемдік қоғамдастықтың алдындағы абыройы да жылдан жылға артып отыр.

Біз экономикамыз бен мемлекеттігіміздің берік іргетасын қаладық. Қазақстанның алдағы дамуы, кемел келешегі экономикалық, әлеуметтік, саяси және әкімшілік тұрғыда жан-жақты сараланып, түбегейлі жаңа кезеңге батыл қадам бастық.

Бүгін мен Сіздерге еліміздің және қоғамымыздың алдағы дамуы жайындағы пайымымды баяндамақпын. Ойға алғанымызды орындау Қазақстанның шын мәнінде тарихи ауқымдағы аршынды самғау жасауына мүмкіндік берері сөзсіз.

Бүгінгі әңгіме еліміздің әлемдегі бәсекелестікке қабілетті елу елдің санатына қарай жасайтын қарышты қадамдары туралы болмақ. Бұл жайында алдыңғы Жолдауда да айтылған еді.

Ал бүгінгі күні сол мұратымызға қалай жету керек, соның қандай шаралары бар, әр басшы қызметкерлерімен,әсіресе билікте жүрген адамдар не істеу керек, сол жайында айтамыз.

Естерінізде болар, 1997 жылы Сіздер мен ұсынған Қазақстанның 2030 жылға дейінгі дамуының Стратегиясын қолдадыңыздар. Онда біздің қоғамымыздың кемел келешегі мен мемлекетіміздің ұлық мұраты баяндалғаны мәлім.

Бұл әлі де толыққанды даму жолына түсіп үлгермеген жас тәуелсіз мемлекеттің ұлы таңдауы болатын. Сол кезде осы Стратегия турасында талай күмән-күдіктің болғаны да маған белгілі.

Сол заманда еңсемізді толып жатқан әлеуметтік-экономикалық проблемалардың зілбатпан ауыртпалығы басып, қолымызда егеменді даму мен либералдық реформалардың азын-аулақ алғашқы тәжірибесі ғана болғанын өздеріңіз білесіздер.

Сонда, осыдан он жыл бұрын жасаған таңдауымызда біз жаңылысқан жоқпыз. Ол дұрыс тандау болғанын уақыт бізге дәлелдеді.

Дәл осы уақыттан бастап, Қазақстан нарық экономикасы теоремасы мен демократиялық даму ақиқаттарының тар жол, тайғақ кешуінен тайсалмай өтіп, алған бағытынан таймай алға басты.

Біз мүлде жаңа экономикалық жүйенің, демократиялық құқылық мемлекеттің іргетасын нық қалап, осы заманғы қоғамдық институттарды нығайтып, өмірдің сапасы мен ұстындарын да өзгерте білдік.

Біз ішкі тұрақтылыққа, дамудың әлеуметтік іргесінің беріктігіне қол жеткізіп, өңірдегі ең еңселі экономиканы сомдадық. Қазақстан халықаралық қоғамдастықтың өңірдегі геосаяси тұрақтылық пен халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді мүлтіксіз атқаратын толық құқылы әрі жауапты мүшесінің тұғырына көтерілді.

Біз үшінші деңгейлі мемлекеттердің қалпында қалғанымыз жоқ. Өткен он жыл ішіндегі жұмысымыздың ең басты нәтижесі де, міне, осы.

Ендігі жерде алдағы он жылдықта атқаруға тиіс жұмысымызды айқындау үшін келдім.

Бұл он жыл дегеніміз, 2030 жылдың Стратегиясын он жылың биыл тәмамдап, ендігі он жылда не істеуіміз керек? Бірақ бұл он жылдың ішінде үш жылдық, бес жылдық жоспарларымыз болады.

Біз екі мыңыншы жылға қарағанда жалпы ішкі өнімді 2010 жылы екі есе көтереміз деп айтқан болатынбыз. Сол мақсатымызға, аманшылық болса, келесі жылдарда жеткелі отырмыз, екі жыл бұрын.

Бұл көздеген мақсатымыз да, экономикалық өсудің көлденең тартар көрсеткіші де емес, бұл - қазақстандықтардың тұрмысын жақсарта берудің қолымызда бар нақты мүмкіндігі.

Өткен жылдары, оны өздеріңіз де білесіздер, біз өміріміздің сапасын айтарлықтай жақсарта түскен көптеген аса маңызды әлеуметтік міндеттерді шеше білдік.

Біз жоғары және арнаулы орта оқу орындары студенттерінің стипендияларын өсірдік, оларға білім алу гранттары мен кредиттер бердік. Бюджет саласының қызметкерлері мен мемлекеттік қызметшілердің жалақысын үнемі көтеріп келеміз. Аз қамтылған отбасыларына 18 жасқа толмаған балалары үшін ай сайынғы жәрдемақылар, ал көп балалы аналарға арнайы мемлекеттік жәрдемақылар төлеудеміз. Балалар мен жасөспірімдердің белгілі бір зәру топтарын дәрі-дәрмекпен тегін қамтамасыз ету мәселесі де шешілуде.

Жыл сайын зейнеткерлік жәрдемақылардың мөлшері де үстеме арттырылып келеді. Бұрынғы еңбек өтіліне байланысты зейнетақылық төлемдерді сараланған түрде өсіру жүзеге асырылды. Бұл бір миллионнан астам адамды қамтыды. Сонымен қатар әлді құрылымдар ардагерлерінің зейнетақылары көбейтілді. Барлық зейнетақылық және әлеуметтік төлемдер уақтылы – тиісті айында төленіп келеді.

Осының барлығы экономикамыздың жеткен жетістігі. Қарқындап өсуіміз, мемлекеттің күш-қуаты мен қаражатының бар болғандығынан, табысты елдің байлығын Қазақстан халқына беріп отырмыз деп айта аламыз.

Дорогие казахстанцы!

Как было обещано, стабильное развитие экономики позволяет нам усилить социальную направленность реформ. Это важнейший итог нашей экономической политики.

Я поручаю сегодня Правительству продолжить работу по улучшению благосостояния нашего народа, опираясь на рост экономики и наши финансовые возможности.

Во-первых, придавая исключительное значение социальной защите материнства и детства, с 1 января 2008 года повысить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребёнка до 34740 тенгеИли в два раза.

Увеличить ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до достижения им одного года. Они составят:

при рождении первого ребёнка - почти 5800 тенге, или рост на 177 процентов;

при рождении второго ребёнка – около 6400 тенге, или рост на 167 процентов;

при рождении третьего ребёнка - свыше 6900 тенге, или рост на 159 процентов;

при рождении четвёртого ребёнка и более - до свыше 7500 тенге, или рост на 153 процента.

Дополнительная потребность средств на поддержку семей, имеющих детей, составит9,5миллиарда тенге.

Принятые ранее меры позволили добиться устойчивого роста населения нашей страны. Так, если в 2000 году родилось 220 тысяч детей, то в 2006 году – 290 тысяч. Только за 2005 год естественный рост населения за счет рождаемости составил 121 тысячу человек. Вообще демографический рост за последние четыре года составил более полумиллиона человек.

Уверен, что введение данных мер приведёт к ещё большим позитивным демографическим изменениям.

Во-вторыхввести обязательное социальное страхование беременности, родов и материнства для работающих женщин. При этом их пенсионные накопления должны продолжаться в период нахождения в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребёнком до одного года.

Выплату этих пособий осуществлять из средств Государственного фонда социального страхования, сформированного за счёт перераспределения социального налога.

На это потребуется выделить дополнительно из государственного бюджета 9,2 миллиарда тенге.

В-третьихувеличить размер базовой пенсии и в ближайшие годы обеспечить его сохранение на уровне 40 процентов от прожиточного минимума. Таким образом, мы впервые обеспечиваем соответствие пенсионного обеспечения Казахстана международным стандартам.

Это коснётся более 1 миллиона 675 тысяч получателей базовой пенсии, и её размер в 2008 году повысится примерно на одну тысячу тенге, или более чем на 35 процентов. Минимальные пенсионные выплаты (базовая плюс минимальная солидарная пенсия) в 2008 году повысятся примерно на 1 500 тенге, или на 15 процентов.

В-четвёртых, для установления справедливости при назначении размеров пенсий от прежнего трудового вклада изменить предусмотренное пенсионным законодательством ограничение дохода, учитываемого для исчисления пенсий, подняв его с 15-кратного до 25-кратного месячного расчётного показателя.

Около полумиллиона пенсионеров (483 тысячи человек), чьи пенсии прежде были занижены за счёт законодательного ограничения доходов, принятых к исчислению пенсий, получат значительную прибавку к пенсии.

Средний размер солидарной пенсии превысит 13 600 (тринадцать тысяч шестьсот) тенге, или почти на 25 процентов. Максимальные размеры солидарных пенсий увеличатся в 2008 году почти до 22-х тысяч тенге, или на 76 процентов.

В-пятых, для стабилизации покупательной способности пенсионных выплатсохранить индексацию пенсионных выплат и осуществлять её с опережением прогнозируемого роста индекса потребительских цен на два процента.

Общая потребность средств на проведение данных мероприятий составит 55,3 миллиарда тенге.

В-шестых, зарплата в бюджетной сфере с 1 января 2007 года, как вам известно, повышена на 30 процентов. Необходимо продолжить работу по дальнейшему совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

В-седьмых, для повышения их статуса, привлечения и укрепления кадрового потенциала в таких сферах, как образование, социальное обеспечение, здравоохранение, культура и спорт, считаю необходимым, начиная с 1 января 2008 года, ввести выплату пособия на оздоровление при уходе в трудовой отпуск в размере одного должностного оклада.

Только в 2008 году это будет стоить бюджету 30,6 миллиарда тенге.

В-восьмых, в прежние годы неоднократно поднимался вопрос о социальном обеспечении лиц, которые на 1 января 1998 года выработали свой стаж во вредных и тяжелых условиях труда.

На встречах рабочие предприятий ставили передо мной этот вопрос. Я знаю, что они ставили его и перед вами, депутатами Парламента. Я понимаю их. Сам прошел через это. Ранее мы решили вопрос по Списку № 1. Теперь надо решить по Списку № 2. Таких казахстанцев у нас порядка 28 –ми тысяч. Полагаю, что сейчас у нас есть возможность вернуться к решению этой проблемы.

Мы можем для данной категории ввести спецпособия в размере восьми месячных расчётных показателей. На это ежегодно потребуется более трёх миллиардов тенге. Необходимо изыскать эти средства и с 1 января 2008 года обеспечить выплату спецпособий по Списку № 2.

Таким образом, общая потребность средств на увеличение всех перечисленных мнойсоциальных выплат в 2008 году составит порядка 108 миллиардов тенге.

Сегодня у государства появилась возможность выделить такие большие средства на улучшение социального обеспечения казахстанцев. И мы эту возможность реализуем.

В-девятых, поручаю Правительству в течение трёх лет построить 100 школ и 100 больниц именно в тех регионах страны, которые особо нуждаются в этих объектах. Развитие социальной инфраструктуры мы должны возвести в ранг стратегической задачи.

Полагаю, что мы подошли к необходимости формировать механизм социально-инфраструктурного развития с помощью государственно-частного партнёрства. К этой работе мы еще не приступали. Правительству надо этим заниматься.

Уважаемые казахстанцы!

Последовательное выполнение Стратегии “Казахстан-2030” обеспечило надёжную основу для нашего дальнейшего прогресса.

У нас есть все основания продвигаться вперед ещё успешнее, и мы не упустим свой исторический шанс.

Для этого был избран путь ускоренной всесторонней модернизации Казахстана.

Это - единственно правильный вектор нашего дальнейшего развития.

Мы обязаны выйти и надежно закрепиться на внешних рынках, чтобы обеспечить достойное место Казахстана и казахстанцев в современном мире, рост благосостояния, существенное повышение уровня жизни всего населения страны.

На этом пути нам предстоит, учитывая казахстанские и региональные реалии и воплощая достижения передовых государств мира:

Во-первых, форсировать темпы модернизации тех секторов, где у нас уже есть определённые успехи;

Во-вторых, распространить модернизацию на все без исключения сферы экономики и социальной жизни Казахстана.

Поэтому ещё в прошлом году мы сформулировали и начали работу над нашим общеказахстанским проектом.

Это ускоренное продвижение в сообщество пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира и укрепление позиций Казахстана в качестве его постоянного члена.

И необходимое условие для этого – выход казахстанских товаров и услуг на качественный уровень передовых международных стандартов.

Но этого недостаточно. Нам предстоит прагматично и взвешенно определять и использовать наши реальные и перспективные конкурентные преимущества на всех уровнях экономики – как сегодняшние, так и потенциально возможные.

Системность - вот главная формула нашего ускоренного продвижения вперёд в современном мире в ближайшее десятилетие.

Для этого у нас есть все предпосылки.

Нам дано: огромная территория; выгодное географическое и коммуникационно-транспортное расположение; наличие значительных природных ресурсов.

Мы достигли: лидирующих позиций в региональной экономике; конструктивных отношений с международными партнёрамиполитической и социально-экономической стабильности.

Чтобы Казахстан стал действительно неотъемлемой и динамичной частью мировых рынков товаров, услуг, трудовых ресурсов, капитала, современных идей и технологий, мы должны решить десять главных задач.

Первая задача - не просто обеспечить и поддерживать устойчивое развитие экономики, а управлять её ростом.

Нам потребуется выработка и реализация целостной стратегии для обеспечения устойчивого характера конкурентоспособности экономики, а также жёсткий контроль её исполнения.

Эта стратегия должна исходить из конкретных конкурентных преимуществ отдельных секторов и производств нашей экономики и учитывать тенденции мирового развития и конъюнктуры внешних рынков.

Нам надо уже не просто использовать «накопленный» экономический рост, а научиться реально управлять этим ростом, трансформируя его в экономическое развитие на качественно новом уровне.

Мы должны обеспечить принципиально новый подход к индустриализации Казахстана, которая отвечала бы требованиям и условиям международных рынков.

Нам необходимо сократить сферы естественных монополий за счёт реструктуризации крупнейших монополистов и развития конкурентных отношений.

В секторах экономики, где сохранятся естественные монополии, нам предстоит серьёзная работа по тарифному и техническому регулированию с помощью отраслевых регуляторов.

Мы обязаны выйти на новый уровень устойчивости и конкурентоспособности финансовой системы в условиях либерализации.

Нам нужно создать эффективно работающий фондовый рынок.

Его развитие невозможно без привлечения населения к активному инвестированию своих сбережений в ценные бумаги.

Правительству нужно провести широкомасштабную работу по соответствующему обучению населения азам инвестиционной грамотности.

Правительству и Парламенту желательно было бы определить совместные мероприятия по этому вопросу.

Вступление в ВТО на выгодных для Казахстана условиях – это цель, которую мы обязаны достичь.

Нам необходимо скорейшее и широкое внедрение международных технических стандартов.

Это – моё главное поручение Правительству. Это – его прямая обязанность и ответственность перед обществом.

Вторая задача - достичь качественно новых успехов в региональной экономике и обеспечить полноправное участие в глобальной экономике.

Мы можем превратить Казахстан в «региональный локомотив» экономического развития – а таковым он уже во многом является, - и сделать его успешным «игроком» мировой экономики.

Нам нужно иметь программу-минимум и программу-максимум по поиску и освоениюреальных казахстанских «ниш» в системе мирового хозяйства, участию в крупных передовых проектах с зарубежными партнёрами, а также - всесторонней и ответственной поддержки участников нашей экономики, в том числе, через оказание им качественных инфраструктурных услуг.

При этом основное внимание надо сосредоточить на рынках России, Китая, Центральной Азии, Каспийского и Черноморского регионов.

Экономическая интеграция в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ШОС остаётся главным ориентиром в торговле.

Мы предлагаем выйти на создание Евразийского экономического союза государств, сделать его выгодным для вступления всех других наших соседей.

Сейчас как никогда актуален вопрос консолидации усилий частного бизнеса и государства для создания и завоевания новых «ниш» на мировых рынках нашими товарами, услугами и, надеюсь, передовыми идеями.

Нам нужно чётко определить роль и место госхолдингов в формировании конкурентоспособной экономики.

Я много раз говорил, что мировой рынок весь занят, нас там не очень ждут. С какими товарами нам выйти на экспорт? Вот в чем вопрос. Сегодня мы хорошо торгуем нефтью, газом,минеральными ресурсами, выходим с пшеницей. Это хорошо.

Но когда мы говорим об индустриализации, это означает выпуск новых, других товаров, не зависящих от сырьевых ресурсов.

Ответственность за решение этой задачи возлагаю на Правительство при непосредственном участии самих госхолдингов.

Третья задача - повысить эффективность добывающего сектора.

Мы намерены и далее проводить ответственную и взаимовыгодную энергетическую политику.

Дальнейшее развитие углеводородного сектора, привлечение иностранных и местных инвесторов нужно напрямую увязывать с диверсификацией экономики и через эту призму решать важнейшие задачи по созданию новых перспективных производств.

Мы должны настаивать, чтобы наши иностранные партнёры, работающие на освоении богатейших недр Казахстана, реально и серьезно повернулись к нуждам страны и приняли решительное участие, разумеется, на рыночной основе, в диверсификации нашей экономики и социальном развитии Казахстана.

Правительству поручаю провести соответствующую работу со всеми компаниями.

Компании, идущие нам навстречу в этом вопросе, будут пользоваться нашей поддержкой. Прежде всего, мы исходим из национальных приоритетов Казахстана.

При этом обеспечиваем стабильность, предсказуемость и долгосрочность интересов наших соседей и международных партнёров, которым Казахстан поставляет энергоресурсы.

Пришло время разработать целостную стратегию дальнейшего укрепления позиций Казахстана в региональном, а затем и в мировом энергетическом пространстве.

Главный вопрос развития нашей энергетики и нефтехимии – повышение прибыльности этих секторов через увеличение добавленной стоимости энергопродуктов.

Особенно эффективным должно быть управление приоритетными секторами –нефтехимией, газовыми ресурсами, экспортными энергокоридорами.

И это – требования ко всем участникам рынка, но, прежде всего, к Министерству энергетики и минеральных ресурсов и госхолдингу «Самрук».

Четвёртая задача - особенно важно обеспечить развитие несырьевого сектора производства, диверсификацию экономики.

У Правительства должна быть своя генеральная стратегия реализации «прорывных» инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых секторах экономики.

Настала пора с учётом новых экономических условий и приоритетов оценить эффективность реализации Стратегии индустриально-инновационного развития.

Необходимо также сформулировать требования и рекомендации по формированиюпланов индустриальной диверсификации. От пилотного финансирования отдельных проектов пора переходить к масштабному финансированию диверсификации.

Это – ответственность Правительства, акимов, госхолдингов при активном участии малого и среднего бизнеса.

Нам пора спросить у Правительства и акимов об отдаче от той работы, которую мы проводим уже третий год по диверсификации экономики. Государство направляет на это средства, нам говорят о 204-х объектах, которые сегодня в работе. Нам надо понять, что за эти годы сделано.

Пятая задача - развивать современную инфраструктуру в соответствии с нашей новой ролью в региональной и глобальной экономике.

Мы должны отчётливо представлять перспективы развития стратегической инфраструктурыи существенно повысить качество управления в этой сфере, учитывая, в первую очередь, конкурентность наших отечественных компаний - потребителей инфраструктурных услуг, а также интересы нашей международной экономической интеграции.

Нам необходимо определить региональные центры экономического роста и конкурентоспособности, подчинив их развитие интересам экономики страны в целом.

Нашей растущей экономике требуются принципиально новые подходы к развитию и управлению электроэнергетическими ресурсами и созданию основ атомной энергетики в Казахстане.

Это - ответственность акимов регионов, министерств индустрии и торговли, транспорта и коммуникаций, образования и науки, здравоохранения, энергетики и минеральных ресурсов, а также госхолдингов.

Это важнейшая задача, потому что развитие экономики зависит от объемов энергетического обеспечения. И нам надо серьезно ее решать.

Шестая задача - современное образование и профессиональная переподготовка, формирование основ «умной экономики», использование новых технологий, идей и подходов, развитие инновационной экономики.

Главным критерием успеха образовательной реформы является достижение такого уровня, когда любой гражданин нашей страны, получив соответствующееобразование и квалификацию, может стать востребованным специалистом в любой стране мира.

Мы должны добиться предоставления качественных услуг образования по всей стране на уровне мировых стандартов.

Нам необходимо создать действенную систему аккредитации и аттестации учебных заведений на уровне международных стандартов.

Приоритетное развитие точных и инженерных наук в сфере высшего образования – это обязательное условие нового этапа развития.

Мы будем проводить единую государственную стратегию, направленную на внедрение высоких технологий и поддержку инноваций.

Практически все успешные современные государства, активно интегрированные в систему мирохозяйственных связей, сделали ставку на «умную экономику». А для её создания следует, прежде всего, развивать свой собственный человеческий капитал.

И это – уже ответственность всех участников нашего общего казахстанского проекта, но, прежде всего, Министерства образования и науки и Министерства индустрии и торговли.

Седьмая задача - адресная социальная поддержка и развитие социальной сферы на рыночных принципах.

Мы будем продолжать нашу политику адресной поддержки тех, кто действительно нуждается в защите, но решать именно на рыночных принципах.

Нужно помогать тем, кто действительно нуждается. Нуждаются многодетные, малообеспеченные семьи, инвалиды, им мы и должны помогать. А социальная поддержка остальных граждан заключается в том, чтобы создавать рабочие места. Хочу напомнить, что число бедных в Казахстане за четыре года снизилось в четыре раза: от 45-ти до 12-ти процентов.

Очень важны вопросы приобретения доступного жилья и развития рынка недвижимости. За два года реализации госпрограммы развития жилищного строительства введено свыше 11миллионов квадратных метров жилья. В 2007 году будет введено 7 миллионов квадратных метров. Как вы помните, мы за три года хотели ввести 12 миллионов квадратных метров, а фактически введем 18 миллионов. Уже 100 тысяч семей получили квартиры, 60 тысяч – получат в этом году, и таким образом более полумиллиона казахстанцев станут новоселами. Программа выполняется с опережением на 30 процентов. Скажите, когда в Казахстане такое было?

Теперь из того, что я говорил на Совете Безопасности. Мы сделали эту программу и определили, кто получает ипотечное жилье. Это молодые семьи, учителя, врачи, потом – госслужащие. А что получается? Даже коммунальное жилье, которое выделяется инвалидам войны, труда, не имеющим ни копейки, даже их жилье отдают чиновникам, которые имеют по 3-4 квартиры! Вот для партии «Отан» хороший повод все это взять под контроль. Я поручил, если вы помните на Совете Безопасности, опубликовать всех поименно. Ни одна газета не публикует эту информацию. Думаете почему? Потому что наши чиновники этому препятствуют. Тихий саботаж и сопротивление тому, что говорил Президент. Как можно терпеть таких чиновников на местах, и тех, кто этими регионами руководит?

Адресная поддержка будет осуществляться также на принципах:

улучшения качества медицинских услуг и развития высокотехнологичной системы здравоохранения;

совершенствования накопительной пенсионной системы и создания рабочих мест.

За это ответственно государство, и, прежде всего, Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство здравоохранения.

Кроме того, поручаю Правительству совместно с акиматом Астаны проработать вопрос и начать ускоренное строительство жилья в столице нашей страны для работников бюджетной сферы через систему жилстройсбережений.

Это необходимо для обеспечения квалифицированными кадрами мощных медицинских, образовательных кластеров, которые мы здесь создаем. Мы должны сосредоточить в столице лучшие медицину, оборудование, врачей. Мы построим новый университет мирового класса, куда должны привлечь лучших отечественных и зарубежных преподавателей. В столице нужно формировать интеллигенцию, технический и инженерный состав.

Восьмая задача - модернизация политической системы в соответствии с логикой нового этапа нашего развития.

В 2007 году мы приступаем к реализации дальнейших системных демократических реформ.

Госкомиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ, обобщив рекомендации политических партий, общественных объединений, экспертов, мнения граждан страны, подготовила конкретные предложения по дальнейшим политическим преобразованиям в государстве.

Важно, что эти предложения не являются копированием чужого опыта или абстрактных теорий.

Они учитывают потребности нашего общества, казахстанские реалии. У нас формируется своя модель политических реформ, свой «казахстанский путь»политического транзита.

И здесь надо вспомнить, что по этим вопросам работали Постоянно действующее совещание, потом - Национальная комиссия, в числе которых были депутаты, политические партии. Они объездили все регионы страны, встречались с общественностью, общественными движениями, собрали много материалов. И Государственная комиссия за последний год обобщила все это. Думаю, мы провели хорошую работу. Теперь мы знаем, чего желает наш народ.

Особенности и характерные черты нашего пути – это сохранение президентской формы правления, поэтапность реформ, сбалансированность принимаемых решений, общенациональный диалог и консолидация основных политических сил.

Чтобы обеспечить правовое оформление предложений, группа юристов уже приступила к работе и готовит предложения как по внесению изменений в Конституцию страны, так и отдельных законов.

В целом в предстоящий период демократические реформы будут идти по следующим направлениям.

Во-первых, это расширение полномочий Парламента.

Будут усилены полномочия Парламента в формировании Конституционного Совета, Центральной избирательной комиссии, Счётного комитета и, в целом, в вопросах утверждения и контроля за исполнением бюджета. Это будет полностью прерогативой Парламента.

Будет усилена роль Парламента в вопросах формирования Правительства.

Во-вторых, будут приняты меры, направленные на повышение роли политических партий.

Предлагается расширение полномочий партийных фракций, финансирование политических партий, которые пройдут в Парламент, из республиканского бюджета. Мы рассматриваем вопрос о расширении партийного списка при выборах в Мажилис.

В-третьих, одним из важнейших направлений реформ станет совершенствование судебно-правовой системы. С этого года мы вводим суды присяжных. Принято принципиальное решение о передаче санкционирования ареста суду. Мы постепенно перейдём к судопроизводству современного и открытого типа.

В-четвёртых, развитие местных представительных органов. Мы будем усиливать маслихаты, предоставим им дополнительные полномочия. Укрепим ревизионные комиссии маслихатов.

Со временем районные маслихаты могут стать основой для формирования местного самоуправления.

Счетному Комитету нужно рассмотреть возможность распространения его влияния на местные, областные бюджеты, чтобы у нас был единообразный подход.

Главная цель политических преобразований для нас – это движение к такой современной демократической форме власти, которая сможет обеспечить наиболее эффективную систему управления обществом и государством, одновременно сохраняя политическую стабильность в стране и обеспечивая все конституционные права и свободы наших граждан.

Мы с вами долго бились над законом о местном самоуправлении. Самый простой и понятный всем путь: маслихаты – это и есть органы местного самоуправления. С их согласия назначается аким, они рассматривают бюджет. Мы этим самым маслихаты усилим. Проект закона надо будет обновить и принять.

Сильная государственная власть и демократия – не антиподы. Демократия развивается только там, где строго соблюдается законность.

И никакому сомнению никто не подвергает, что Казахстан должен остаться республикой с президентской формой правления.

К созданию эффективной политической системы как главной цели преобразований я призываю Парламент, Правительство и все институты гражданского общества.

Девятая задача - ускоренное проведение административной реформы с учётом международной практики.

Мы выстраиваем качественно новую модель государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, прозрачности и подотчётности обществу.

Наша цель - модернизация Правительства, созданиевысокопрофессиональнойгосударственной службы и эффективной структуры управления.

Вопрос административной реформы – очень сложный вопрос. Нам надо организовать его обсуждение в Комитетах Парламента и провести специальные слушания. Это коснется многих.

Для улучшения корпоративного управления мы создали «Самрук» и отдали туда всю нашу реальную экономику. Необходимо, чтобы они увеличивали объемы капитализации нацкомпаний, закупали акции передовых компаний мира, привносили сюда передовые технологии. Все деньги мы собрали в «Казыне», чтобы также улучшить корпоративное управление, быть прозрачными, открытыми, работать для того, чтобы строить в Казахстане современные предприятия, ориентированные на экспорт.

Это означает, что эти холдинги становятся партнером Правительства. Правительство не вмешивается в их производственную деятельность, а создает условия для того, чтобы они эффективно работали.

Основная задача Правительства – системно работать вместе с Парламентом над улучшением законодательства страны, управлять бюджетом, его расходованием, внедрением новых технологий, общественным порядком, здравоохранением, образованием, безопасностью страны, внешней и внутренней торговлей.

Точно также вы должны понять содержание социально-предпринимательских корпораций. СПК будут выкупать неприбыльные предприятия, привлекать внутренние инвестиции и развивать между областями коммуникации, дороги, тепло- и водоснабжение.

Акимам надо заниматься тем же, что и Правительство, только на местах – здравоохранением, образованием, общественным порядком, пропагандой политики государства, местным бюджетом, его расходами.

Вот коротко суть того, к чему мы должны прийти. Это приведет к огромному сокращению персонала, за счет чего повысится зарплата у оставшихся государственных служащих. И мы достигнем тогда того компактного и профессионального Правительства, о котором говорили.

Они должны подчиняться требованиям главных потребителей государственных услуг – непосредственно всех граждан и бизнеса.

Ответственность за решение этой задачи возлагаю на Правительство в целом.

Десятая задача - продвижение достижений и возможностей нового Казахстана в центрально-азиатском регионе и в мировом сообществе.

Сегодня мы сотрудничаем с другими странами в решении широкого круга актуальных проблем.

Это и обеспечение энергетической безопасности, и решение жизненно важных социально-экономических вопросов, и борьба с терроризмом, и борьба с эпидемиями и экологическими бедствиями.

Мы будем и далее укреплять свою роль и авторитет как ответственного члена регионального сотрудничества и международного сообщества.

Это – ответственность всех политических, экономических и общественных руководителей, но, в первую очередь, нашего внешнеполитического ведомства.

Для того чтобы уже через 10 лет представлять новый Казахстан в новом мире, мы должны своевременно и адекватно ответить на вызовы нового времени.

Поэтому, поручаю Правительству последовательное решение всех перечисленных задач, развивающих основные положения Стратегии - 2030 на Новом этапе.

Для их выполнения я определил 30 важнейших направлений нашей внутренней и внешней политики – это стратегия нового этапа развития Казахстана.

Она изложена во второй части моего сегодняшнего Послания, которая будет роздана присутствующим здесь и опубликована в печати.

Успех нам обеспечит современная организация работы и чёткая координация действий ветвей власти, бизнес-сообщества, академической и прикладной науки, неправительственных организаций, СМИ, и, разумеется, поддержка сограждан.

Дорогие казахстанцы!

Уважаемые депутаты и члены Правительства!

Дамы и господа!

Совсем недавно мы отметили пятнадцатилетие своей независимости.

Пройденный путь был достойным, а результаты наших совместных решений и свершений – впечатляющими.

Всё это создаёт фундамент нового общеказахстанского патриотизма,обоснованной гордости и уверенности в том, что у нашего Отечества, у всего нашего многонационального и многоконфессионального общества, у наших детей – прекрасные перспективы.

История знает немало ярких примеров того, как народы поднимаются на новый уровень развития, когда объединяют свою волю для реализации проекта исторического масштаба.

Уважаемые соотечественники!

Когда мы вместе, нам сопутствует успех. Поэтому, предлагая вам стратегию нового десятилетия, рассчитываю на вашу поддержку как всегда. И знаю, она, как всегда, будет надежной. Руководство страны - Парламент, Президент, Правительство - мы вместе выполним задуманное, как это делали всегда.

Стратегия “Казахстан-2030”

на Новом этапе развития Казахстана

30 важнейших направлений нашей внутренней и внешней политики

Дорогие казахстанцы!

Уважаемые депутаты и члены Правительства!

Дамы и господа!

10 лет назад, в 1997 году, в первом Послании народу Казахстана было представлено видение будущего нашего общества и миссии нашего государства - Стратегия развития страны до 2030 года. Мы исходили из того, что должны четко знать и понимать, что хотим построить, какой должна быть главная траектория нашего развития. Мы были уверены, что, правильно определив наши приоритетные цели, выбрав соответствующие стратегии, проявив волю, терпение и целеустремленность, сможем успешно преодолеть любые препятствия, стоящие на нашем пути. И мы не ошиблись.

Сегодня можно с полной ответственностью заявить: Казахстан успешно завершил переходный этап и уверенно входит в качественно новый этап своего развития.

На повестке дня стоят принципиально более высокие общественные задачи, которые диктуются как логикой развития самой страны, так и более широким, глобальным контекстом. Современные вызовы и угрозы настоятельно требуют более динамичной модернизации всей системы социально-экономических и общественно-политических отношений, что позволит Казахстану сохранять свои лидирующие позиции на постсоветском пространстве и в Центральной Азии, стать одним из наиболее конкурентоспособных и динамично развивающихся государств мира.

В качестве главных приоритетов Нового этапа всесторонней модернизации Казахстана мною определены 30 важнейших направлений нашей внутренней и внешней политики.

 

I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСПЕШНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ КАЗАХСТАНА В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ, А ТАКЖЕ ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ

Первое направление– Выработка и реализация целостной стратегии, направленной на обеспечение устойчивого характера конкурентоспособности экономики.

Глобальная система мирового хозяйства – это отстроенный и отлаженный механизм, работающий по своим правилам. По этим правилам надо работать и нам. Нас не ждут на мировых рынках, но нам необходимо стать востребованными и закрепиться на них. Для этого необходимо:

Во-первых, проводить системный анализ, мониторинг и оценку основных отраслей экономики Казахстана, выходящих на внешние рынки с точки зрения уровня их экспортной прибыльности и факторов, определяющих ее.Это, прежде всего, высокая производительность, низкие накладные расходы, наличие недоступных другим странам ресурсов и материалов, высококвалифицированная рабочая сила, эксклюзивные технологии и т.д. Пока такая работа в полном объеме не выполняется.

Во-вторых, провести сравнительный анализ конкурентных производств и отраслей других стран, а также транснациональных корпораций, которые участвуют на тех же самых международных рынках; оценить факторы, которые приводят к отставанию казахстанских экспортеров и секторов экономики или, напротив, дают им сравнительные преимущества.

В-третьих,оценить плюсы и минусы конкретных экспортных отраслей и определить направления, где нужно поддерживать существующие преимущества, а где – устранять существующие проблемы.

При этом мы должны оценить эффективность уже предпринятых действий по развитию перспективных производств, в том числе для внутреннего рынка, и рассмотреть возможности развития их экспортного потенциала.

В-четвертых, исходя из такого системного анализа, мы должны разработать прорывные макропроекты, способные изменить структуру промышленности, имеющие значительную добавленную стоимость, мультипликативный эффект, экспортный и ресурсосберегающий потенциал.

В-пятых, важно организовать целенаправленную системную поддержку выхода казахстанского бизнеса на зарубежные рынки.

Поручаю Правительству выработать и реализовать целостную Стратегию достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики.

На этой основе следует подготовить соответствующую Программу действий,систему оценки промежуточных результатов и ее реализации в целом. Она должна содержать рекомендации для крупного, среднего и малого бизнеса, информацию о необходимых изменениях законодательства и реальных мерах государственного содействия конкретным отраслям, подготовленные совместно с Национальным союзом предпринимателей «Атамекен». Исходя из этих результатов, мы сможем разработать современные подходы к перспективной реструктуризации нашей экономики.

Координирующим и рабочим органом должен стать Национальный совет по конкурентоспособности и экспорту, который я поручаю создать Правительству.

Второе направление – Поиск, завоевание и создание казахстанских «ниш» в системе мирового хозяйства

Во-первых, нужно расширять направления, где мы уже сейчас можем использовать свои достижения и успехи. При этом основное внимание следует сосредоточить на рынках России, Китая, Центральной Азии, Каспийского и Черноморского регионов.

Во-вторых, нужно форсировать поиск новых, а также рассмотреть, на первый взгляд, не особенно привлекательные или нетрадиционные экспортные «ниши». В эту работу можно вовлечь на взаимовыгодных условиях и наших внешних партнеров.

В-третьих,развитие в Казахстане новых производств, включая и высокотехнологичные, которые могут достичь уровня международной конкурентоспособности, поможет осваивать новые экспортные «ниши».

Например, в прошлом году, вы знаете, в Северном Казахстане мы открыли уникальное предприятие по производству биоэтанола, аналогов которому у наших соседей по СНГ нет.

В этом году начнется строительство первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области, который позволит в дальнейшем развивать нефтехимические производства мирового уровня. А Атырауский НПЗ уже сегодня может выпускать бензин и дизтопливо, соответствующие европейским стандартам.

В-четвертых, мы должны проанализировать возможности создания и развития новых промышленных производств в приграничных районах, где соседние с нами государства уже создали торгово-промышленные, финансовые и сервисные структуры. Такие прорывные проекты могут быть связаны, например, с ростом экономики Китая и стран Юго-Восточной Азии. На границе с Китаем целесообразно создать предприятия, которые могли бы перерабатывать казахстанское сырье и снабжать китайские зоны беспошлинной торговлиэтой продукцией, а также энергоносителями, топливом и пр. В дальнейшем мы также смогли бы развивать там и сферу предоставления различных услуг – по перевозке, распределению товаров, материально-техническому снабжению, задействовав при этом возможности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» и создав торгово-экономическую зону «Хоргос-Восточные ворота».

Правительство и, в первую очередь, Министерство индустрии и торговли, а также государственные холдинги, обязаны разработать и запустить в действие программу расширения и освоения экспортных “ниш” казахстанскими товарами и услугами с ответственными рекомендациями для участников нашей экономики.

Третье направление – Участие в крупных и «прорывных» проектах

Наши экономические достижения определили лидерство Казахстана в центрально-азиатской экономике.

Теперь у нас есть силы превратить Казахстан в «региональный локомотив» экономического развития и сделать его успешным “игроком” мировой экономики.

Во-первых. Правительство должно создать систему информирования наших компаний о перспективных региональных проектах и оказывать им содействие для участия в таких проектах и получения государственных контрактов на конкурсной основе. Это могут быть высокотехнологичные производства, инфраструктурные и другие проекты.

Во-вторых, нужно стимулировать сотрудничество наших крупных корпораций с транснациональными компаниями с целью развития конкретных “прорывных” проектов.

В-третьих, Казахстан будет развивать интеграцию региональных финансовых рынков вокруг финансового центра в Алматы, создавать товарно-сырьевые рынки в регионе на базе современных технологий международной торговли, например, зерновую биржу.

Поручаю Правительству, всем соответствующим органам и институтам, в том числе, госхолдингам, создать благоприятные условия для преобразования Казахстана врегиональный «центр по обеспечению товарами и услугами», но главное,предпринять конкретные меры для обеспечения участия казахстанских компаний в крупных региональных экономических проектах.

Четвертое направление – Фокусирование деятельности госхолдингов и организация их работы в соответствии с международными стандартами

Нельзя допустить, чтобы наши госхолдинги превратились в неуправляемые многопрофильные конгломераты, которые, в большинстве случаев, неконкурентны на международном рынке. Надо избежать и опасности их превращения в банальные финансовые «кормушки», имеющие определенную систему льгот. Следует также обратить внимание на то, чтобы госхолдинги не подменяли деятельность входящих в них национальных компаний и организаций, а напротив - консолидировали на новом уровне эту экономическую деятельность, преодолели дублирование функций, непродуктивную внутреннюю конкуренцию и их закрытость, увеличили их эффективность и прозрачность.

В первую очередь, госхолдинги должны занять свое ведущее место в обеспечении конкурентоспособности и реализации национальной стратегии, направленной на успешную интеграцию Казахстана в мировую экономику.

Во-первых, поручаю госхолдингам и соответствующим государственным органам провести критический анализ уже имеющихся аналитических, маркетинговых и технологических наработок и определить последующие действия с указанием конечных результатов и сроков их достижения.Формирование “ниш” для наших экспортеров и полноценной международной интеграциитребует своевременных четких задач и плана реализации конкретных «прорывных» проектов.

Во-вторых, госхолдинги должны активно работать с международными компаниями по созданию совместных проектов, а также содействовать их вхождению в Казахстан. Особенно важна для нас совместная работа в несырьевых секторах.

В-третьих, госхолдинги должны играть свою роль в диверсификации экономики, вовлекать в этот процесс, стимулировать и поддерживать казахстанский малый и средний бизнес.

В-четвертых, для решения таких задач нужно выработать план реструктуризации госхолдингов как единого организма, а также создать соответствующиецеленаправленные, полноценно функционирующие, эффективные, гибкие и прозрачные внутренние структуры. В этой связи целесообразно провести функциональный анализ, анализ эффективности и профилирования структур, составляющих каждый госхолдинг, и затем определить - какие активы остаются под управлением каждого госхолдинга, и как они будут развиваться, а какие вывести в конкурентную среду.

“Самрук”

Во-первых, основная задача “Самрука” – управляя предприятиями государственного сектора экономики, обеспечить увеличение их стоимости.

Во-вторых, поручаю руководству “Самрука” ускоренными темпами проработатьединую стратегию своего развития, определяющую деятельность входящих в него госкомпаний.

В-третьих, “Самрук” должен использовать свои возможности и ресурсы длявыполнения тех задач и проектов, которые дадут конкурентные преимущества всем отечественным потребителям инфраструктурных услуг, соответствующим секторам экономики на внешних рынках. Т.е. предприятия и население, в конечном итоге, должны получить, безусловно, более качественные и, по возможности, недорогие энергетические, железнодорожные, телекоммуникационные и бытовые услуги.

В-четвертых, “Самрук” должен разработать четкую схему привлечения средств накопительных пенсионных фондов, институтов развития и частных инвесторов, как казахстанских, так и иностранных, для обеспечения своей стратегии.

“Казына”

“Казына” должна сформулировать и проводить общую стратегию деятельности всех институтов и организаций, входящих в ее состав. Цель для всех должна быть едина – обеспечение содействия и стимулов для повышения конкурентоспособности и экспортных возможностей малого, среднего и крупного бизнеса Казахстана, обеспечение международных “прорывов” и благоприятных условий формирования экспортных “ниш”,развития инфраструктуры.

 

Во-первых, Фонд “Казына” должен обеспечить предоставление современных услуг для развития конкурентоспособности и поддержки экспорта самых перспективных предпринимателей и производств - от финансирования прикладных исследований до продвижения казахстанских товаров на зарубежные и внутренние рынки. Фонд должен стать оператором государства по вопросамсервисной поддержки экспорта.

Во-вторых, “Казына” должна определить, как она может стимулировать внедрение новых технологий и развитие прикладной науки в целях повышения конкурентоспособности и экспортных возможностей приоритетных секторов экономики и соответствующих компаний.

В-третьих, целесообразно, чтобы Фонд “Казына” содействовал нашим передовым предприятиям и, главным образом, недобывающей промышленности в улучшении условий для их торговли за рубежом и расширении их экспортного доступа,в том числе через структурирование финансирования, экспортные кредиты, экспортное страхование и т.д.

В-четвертых, необходимо всесторонне осмыслить процесс венчурного финансирования новых производств на конкурсной основе, которые завоевали бы свою нишу на международном рынке и прочно сохраняли там свои позиции. Сегодня «Казына» должна располагать широким набором инструментов для создания новых конкурентоспособных производств и секторов экономики Казахстана.

В-пятых, одним из важных направлений деятельности Фонда должно статьпривлечение соответствующих международных компаний в совместные производства с экспортным потенциалом.

В-шестых, Фонд должен активно привлекать отечественный и зарубежный бизнес всозданные специальные экономические и индустриальные зоны, технопарки исключительно экспортной направленности.

В-седьмых, необходимо создание в этом году Фонда фондов, в том числе с зарубежными финансовыми институтами.

“КазАгро”

Аналогичные подходы должны быть также положены в основу работы Национального холдинга “КазАгро”.

Во-первых, основная задача “КазАгро” – системно решать вопросы повышения уровня производительности сельского хозяйства, предотвращения деградации земель, укрепления эффективности использования водных и других природных ресурсов страны из-за использования, в том числе, устаревших агротехнологий, медленного развития аграрной науки, а также разрозненности мелких крестьянских хозяйств.

Во-вторых, «КазАгро» в рамках поставленных задач должен провести качественный анализ всех отраслей нашего сельского хозяйства, определить ниши, которые необходимо развивать в первую очередь. Например, существует новый рынок сельхозпродуктов, который активно развивается в мире – это экологически чистые продукты, новые производства, и т.д.

В-третьих, «КазАгро» необходимо в ближайшее время разработать и реализовать системы финансирования существующих и новых сельхозпроизводителей,имеющих экспортных потенциал. Такое финансирование должно быть целенаправленным и предусматривать замену устаревших агротехнологий исоздание высокотехнологичной агропромышленности. Возможно, в этот процесс необходимо привлечь банки второго уровня в качестве операторов.

Одной из главных задач всех госхолдингов, входящих в них нацкомпаний и других организаций, остается упорядочение их деятельности через внедрение международной практики корпоративного управления, подотчетности и прозрачности.

Они должны стать моделью корпоративного поведения для всего бизнеса Казахстана.

Во-первых, работа госхолдингов должна строиться в соответствии с Кодексом корпоративного управления.

Во-вторых, необходимо повысить уровень прозрачности деятельности госхолдингов. Общество должно располагать информацией о стратегиях этих компаний, структуре их собственности, результатах финансово-хозяйственной деятельности и т.д.

В-третьих, хозяйственная деятельность госхолдингов, подбор персонала и т.д. должны осуществляться на основе прозрачных конкурсных процедур.

В-четвертых, для проведения стратегии и осуществления эффективного контроля над управлением, финансами и результатами деятельности следует обеспечитьэффективную работу Советов директоров.

В-пятых, мы ожидаем, что ежегодный аудит результатов работы госхолдингов, который будет проводиться с привлечением независимого аудитора с безупречной репутацией, будет содействовать обеспечению четкой системы прозрачности и публичной оценки деятельности данных холдингов.

Такие принципы должны определять работу всех госхолдингов.

Поручаю руководству госхолдингов не позднее августа 2007 года представить для утверждения Президенту концепции своего развития и новой структуры. После утверждения стратегии и структуры, “Самрук”, “Казына”, “КазАгро” должны приступить к реализации поставленных задач, а их руководители будут лично ответственны за результаты.

Пятое направление – Значительное повышение эффективности и макроэкономической отдачи добывающего сектора

Мы намерены и далее проводить ответственную и взаимовыгодную энергетическую политику.

Дальнейшее развитие углеводородного сектора, привлечение иностранных и местных инвесторов нужно напрямую увязывать с диверсификацией экономики и через эту призму решать важнейшие задачи по созданию новых перспективных производств.

Правительство должно поставить вопрос перед крупными инвесторами, работающими с нашими природными ресурсами, о большем и конкретном их вкладе в индустриализацию Казахстана, инициировав при необходимости соответствующий проект Закона.

Прежде всего, мы исходим из национальных приоритетов Казахстана. При этом обеспечиваем стабильность, предсказуемость и долгосрочность интересов наших соседей и международных партнеров.

Пришло время разработать целостную стратегию дальнейшего укрепления позиций Казахстана в региональном энергетическом пространстве.

Во-первых, Правительство, совместно с госхолдингами, должно предпринять конкретные меры по стимулированию и обеспечению доступа казахстанских экспортеров энергии на международные рынки.

Во-вторых, Правительство должно сформулировать новую стратегию газовой отрасли и создать законодательную базу для ее реализации.

В-третьих, для обеспечения бесперебойных энергетических поставок вступить в интенсивные переговоры с нашими соседями и убедить их, что целесообразносоздать в Центральной Азии комплексную систему энергетических сетей государств региона, а также Совет по энергетической безопасности, который способствовал бы созданию рыночной системы, обеспечивающей региональную и международную энергетическую безопасность. Это в интересах всех стран региона.

В-четвертых, необходимо сформировать эффективную законодательную базу для разумного использования наших природных ресурсов и решения проблем загрязнения окружающей среды, бесконтрольного ввоза устаревших и «грязных» технологий, неэффективного использования возобновляемых ресурсов и т.д.

Необходимо ужесточить контроль за соблюдением природоохранного законодательства при освоении нефтяных месторождений на шельфе Каспия. Правительству следует проработать вопрос внедрения международных сертификатов по принципу «Зеленая нефть», который обязывает соблюдать жесткие экологические стандарты при добыче углеводородов.

Главный вопрос развития нашей энергетики и нефтехимии – повышение прибыльности этих секторов через увеличение добавленной стоимости энергопродуктов.Особенно эффективным должно быть управление приоритетными секторами –нефтехимией, газовыми ресурсами, экспортными энергомаршрутами.

Во-первых, Министерство энергетики и минеральных ресурсов должно создать и реализовать программы по модернизации и переоснащению нефтегазоперерабатывающих предприятий, созданию новых нефтехимических производств. Мы должны развивать производства с высокой добавленной стоимостью, сопутствующие и смежные производства в нефтегазовом секторе.

Правительству необходимо укомплектовать это Министерство кадрами современного типа, способными профессионально решать серьезнейшие вопросы энергетики – основной отрасли экономики страны на данном этапе.

Во-вторых, Министерство энергетики, совместно с другими государственными органами, должно подготовить программу практических мер по переходу на энергосберегающие технологии. Внедрение таких технологий и программсбережения и рационального использования природных ресурсов нужно реализовать, соблюдая принципы оптимального сочетания экономических, социальных и экологических факторов. Такая программа может предусматривать, например, введение жесткого государственного контроля за размещением и утилизацией отходов энергетического производства и потребления,выполнение предпринимателями контрактных обязательств по соблюдению экологических норм, внедрение малоотходных технологий и т.д.

В-третьих, до конца года Министерство энергетики и минеральных ресурсов должно подготовить новую стратегию развития, направленную на сбалансированную добычу и экспорт в нефтяной и газовой отрасли и, в то же время, на разведку и поиск новых месторождений углеводородов и новых методов использования нефтегазовых ресурсов.

В-четвертых, необходимо совершенствовать законодательную базу и осуществлятькомплексный мониторинг недропользования и исполнения обязательств недропользователей. Правительство должно исключить бюрократические проволочки, сократить перечень разрешительных документов и упростить порядок предоставления прав недропользователям.

В-пятых, Правительству следует совершенствовать системы контроля контрактных обязательств крупных предприятий по выполнению социальных обязательств и замещению квалифицированной иностранной рабочей силы казахстанскими специалистами.

Шестое направление – Новый уровень устойчивости и конкурентоспособности финансовой системы в условиях либерализации

Во-первых, наши банки должны быть подготовлены к конкурентной борьбе и на местном рынке, и в региональных, и в международных проектах. Рядограничений по доступу нерезидентов к нашей финансовой системе мы исключили в рамках переговорного процесса по вступлению Казахстана в ВТО.

Во-вторых, следует создать условия для оказания рыночно оправданной поддержки перспективным секторам экономики со стороны банковской системы Казахстана и усилить банковское присутствие в региональных экономических проектах, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

В-третьих, решить важный вопрос о привлечении капитала сильных банков второго уровня для реализации проектов национального масштаба,особенно энергетических, инфраструктурных и прорывных.

В-четвертых, надо также еще раз вернуться к вопросу снятия необоснованных ограничений в сфере движения капитала. Этот вопрос нужно рассматривать с учетом необходимости поддержания оптимального совокупного внешнего долга Казахстана. Наши банки слишком много рассчитывают на внешнее финансирование, что может привести к неконтролируемому росту совокупной внешней задолженности страны.

В-пятых, нам нужно создать эффективно работающий фондовый рынок. Его развитие невозможно без привлечения населения к активному инвестированию своих сбережений в ценные бумаги. Нужно провести широкомасштабную работу по соответствующему обучению населения азам инвестиционной грамотности.

В-шестых, фактором развития системы электронной торговли станет дальнейшее совершенствование законодательной основы для расширения инфраструктуры электронных банковских услуг.

Правительство совместно с Агентством финансового надзора должны подготовить стратегию и необходимое законодательное обеспечение для проведения вышесказанной работы.

Седьмое направление – Вступление в ВТО на выгодных для Казахстана условиях

Укрепление конкурентных позиций Казахстана в глобальной экономике во многом будет определяться его вступлением во Всемирную торговую организацию.Эту задачу мы последовательно решаем уже несколько лет и близки к завершению.

Во-первых, для учета национальных интересов Казахстана до конца года необходимопривести законодательство Казахстана в соответствие с нормами обязательных соглашений ВТО.

Во-вторых, в процессе вступления Казахстана в ВТО Правительство должноотстоять приемлемый уровень внутренней государственной поддержки аграрного сектора и реализовать соответствующие адаптационные меры по подготовке промышленных предприятий к эффективному функционированию в условиях ВТО.

В-третьих, нужно выработать реальные, действенные и системные меры посовершенствованию таможенного администрирования и обеспечениюпрофессионального соответствия специалистов таможенной службы современным требованиям. Мы должны проводить политику открытости экономики, снижения таможенных барьеров между странами региона и установления единого уровня внешних тарифов в регионе. На эти и другие цели нашей таможенной системе государство в последние годы выделяет значительные суммы.

В-четвертых, нужно ускорить процесс перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности.

В-пятых, Правительство совместно с Союзом “Атамекен” должны в ближайшее времяподготовить для наших промышленников и предпринимателей из всех секторов экономики соответствующие рекомендации.

 

II. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА УПРАВЛЕНИЕ РОСТОМ И УСТОЙЧИВОСТЬЮ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА ЧЕРЕЗ ДИВЕРСИФИКАЦИЮ, ИНФРАСТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И СОЗДАНИЕ ОСНОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Восьмое направление – Диверсификация экономики и развитие несырьевого сектора

Правительство должно уделить особое внимание реализации «прорывных» инвестиционных проектов в приоритетных несырьевых секторах экономики.

Мы должны перейти от “роста накоплений” к “управлению ростом”, что означает, прежде всего, проведение инвестиционной политики, направленной на развитие инфраструктуры и дальнейшей индустриализации экономики Казахстана.

Во-первых, Правительство должно создать условия для развития новых технологичных и системообразующих производств с реальным мультипликативным эффектом. Такие производства могут включить, например, нефтегазовое машиностроение; производство специальных сплавов; производство биохимической и нефтехимической продукции; перерабатывающих производств пищевой, текстильной, сельхозпродукции, производство строительных материалов и другие.

Во-вторых, в области аграрной политики Правительство должно реализоватьпрограммы устойчивого развития агропромышленного комплекса за счет роста производительности и доходности его отраслей, развития национальных конкурентных преимуществ отечественной продукции.

В-третьих, совершенствовать законодательную базу и осуществлять комплексный мониторинг недропользования и исполнения обязательств недропользователей.

В-четвертых, Правительство должно подготовить действенные меры по развитию казахстанского сервисного рынка в сферах недропользования, машиностроения и тяжелой индустрии.

Поручаю Правительству и госхолдингам в диалоге с Союзом предпринимателей “Атамекен” сформулировать требования и рекомендации для крупнейших компаний по формированию их стратегий индустриальной диверсификации.

Девятое направление – Проведение единой государственной стратегии, направленной на внедрение высоких технологий и поддержку инноваций

Во-первых, нужно активно и продуманно осуществлять трансферт технологий, исходя из наших конкурентных преимуществ. Следует содействовать созданию сети конструкторских бюро и проектных организаций, которые будут осуществлять как импорт готовых технологий и их доработку, так и внедрение отечественных научных разработок в производство.

Во-вторых, нужно создать структуры по поддержке финансирования проектов в сфере высоких технологий, в том числе, на основе венчурного финансирования. Нельзя допускать, чтобы лучшие разработки казахстанских ученых «уходили» за рубеж.

В-третьих, необходимо стимулировать инновационную активность казахстанского бизнеса. Наибольшие усилия в научно-исследовательской и конструкторской деятельности должны приходиться на частный сектор.

В-четвертых, необходимо систематизировать государственный заказ на исследовательские работы с тем, чтобы результаты этих работ были востребованы реальным сектором экономики.

В-пятых, нужно содействовать развитию технологического сектора, укрепляязащиту интеллектуальной собственности и торговых марок. Необходимо создать банк инноваций и патентов, доступных для ознакомления и финансирования. Это - задача «Казыны».

Десятое направление – Формирование и начало работы региональных центров экономического роста и конкурентоспособности

Координированное формирование региональных центров и “точек” экономического роста и конкурентоспособности за счет приоритетного развития городов-лидеров, обладающих значительным экономическим потенциалом, играет важную роль в обеспечении регионального развития. Правительству нужно определить такие центры, изучив их возможности для развития в качестве центров роста экономики страны в целом.

Важнейшим центром экономического роста стала, конечно же, наша столица Астана, превратившись всего лишь за десятилетие из провинциального города всовременный мегаполис с огромными возможностями, причем не только для казахстанцев.

Нам надо и далее развивать эти возможности, если мы хотим реально конкурировать с признанными столицами мира.

Во-первых, надо приступить к строительству, по крайней мере, двух новых центров Астаны - на правом и на левом берегу в юго-восточном направлении.

Во-вторых, важно ускорить темпы строительства нового научного комплекса Национального центра биотехнологий в Астане.

В-третьих, Правительство должно продолжить реализацию программы по созданию медицинского кластера в Астане на базе вновь вводимых республиканских научных инновационных медицинских центров мирового уровня.

В-четвертых, в Астане необходимо создать Евразийский центр воды,призванный в комплексе решать вопросы исследования и охраны водных ресурсов на континенте.

Поручаю акиму г. Астаны и Правительству определить конкретные индикаторы социально-экономического развития, которые могут быть достигнуты в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Актуален вопрос о социально-предпринимательских корпорациях.

Мы поставили цель добиться пространственной интеграции Казахстана,обеспечив развитие инфраструктуры, мобильность трудовых ресурсов и рост конкурентоспособности регионов, и на их основе сформировать «точки роста».

Во-первых, эту задачу надо реализовать с учетом преобразования Казахстана в региональный “экономический локомотив” и центр современных услуг и высокотехнологичной индустрии. Используя процесс консолидации государственного и частного секторов, нужно создать конкретные “центры роста” на основе целевых региональных планов развития – например, г. Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей с учетом уже созданной СПК «Сарыарка».

Во-вторых, такие “центры экономического роста” должны быть обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой с акцентом на образование – дошкольное, среднее и профессионально-техническое.

В-третьих, “полюсы роста” нужно также создавать на основе развития сети социально-предпринимательских корпораций (СПК). Их деятельность предполагает реализацию инвестиционных и инновационных проектов в аграрном, транспортно-логистическом и других секторах. Правительству следует передать в СПК необходимую государственную собственность и активы, решать вопросы развития корпораций с участием предпринимателей.

Правительство и акимы должны совместно подготовить конкретные предложения по размещению промышленных предприятий и индустриальных зон в этих центрах с учетом наших планов по развитию промышленности, торговли и высоких технологий.

Одиннадцатое направление – Развитие стратегической инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства, а также повышение качества управления в этой сфере

Поручаю Правительству совместно с акимами подготовить план развития современной инфраструктуры, подчиненный задачам:

• нашей интеграции в международный инфраструктурный рынок;

• развития центров экономической активности регионов;

• технологического взаимодействия между различными видами транспорта;

• снижения издержек для бизнеса и граждан.

Для его реализации мы должны активно использовать возможности государственных холдингов и формировать механизм инфраструктурного развития на основе государственно-частного партнерства.

Во-первых, нам нужно целенаправленно поддерживать, обновлять и расширять транспортную инфраструктуру. Мы должны максимально использовать транзитный потенциал страны, а для этого нам нужноинтегрировать нашу транспортную систему в мировую.

Во-вторых, необходимо активно развивать сферу авиационных перевозок. Нам следует привести инфраструктуру наших аэропортов и авиационную отрасль к требованиям национальной экономики и международного уровня.Необходимо создать все условия для развития конкуренции на местном авиарынке, чтобы повысить качество, безопасность авиауслуг и снизить их стоимость. Воздушный транспорт должен стать доступнее для граждан.

Соответствующая программа развития этой инфраструктуры должна быть разработана до конца 2007 г.

В-третьих, речь идет о необходимости модернизации сети железных дорог страны путем поэтапного перевода железнодорожных перевозок и управления ими на рыночную основу.

Следует также начать создание и расширение сети железнодорожных транспортно-логистических центров, соответствующих нынешнему и будущему уровню спроса на такие транспортные услуги. Железнодорожная отрасль должна соответствовать мировым стандартам безопасности, скорости доставки и обслуживания, а тарифы - соответствовать обоснованным требованиям отрасли.

Министерство транспорта и коммуникаций совместно с госхолдингом «Самрук» должны пересмотреть действующие Правила перевозок на железнодорожном транспорте и разработать новые, соответствующие более высокому уровню развития экономики.

В-четвертых, предстоит провести системную работу по демонополизации и развитию свободной конкуренции в отрасли телекоммуникаций. Нужно, наконец, завершить работу по ребалансу тарифов, чтобы в эту сферу пришли и другие инвесторы. Необходимо создать условия для снижения стоимости интернет-услуг, увеличивая, тем самым, проникновение мировой сети в наши школы, предприятия и дома.

В-пятых, нам нужно столь же ответственно подходить к развитию инфраструктуры водного транспорта. Интенсивное освоение Каспийского шельфа требует новых портов и морских транспортных судов. Целесообразно реализовать программы создания новых мощностей судостроительной верфи и модернизации существующих морских и речных портов.

В-шестых,развитие автотранспортной инфраструктуры. В прошлом году началась реализация Программы развития автодорожной отрасли до 2012 года. На финансирование автодорожной отрасли впервые государство выделяет почти 10 млрд. долларов США. Развитие этой инфраструктуры также повысит безопасность движения и снизит дорожный травматизм.

Правительство должно в течение полугода подготовить стратегию для приведенияосновных автодорог международного значения в соответствие с международными стандартами. Кроме того, в рамках развития транспортно-логистического кластера должна быть построена автомобильная дорога по территории Казахстана, соединяющая Западную Европу с Западным Китаем.

Нам также нужно ускоренно расширять сети дорог местного значения, улучшая доступ к самым отдаленным населенным пунктам Казахстана.

Двенадцатое направление – Развитие электроэнергетических ресурсов и создание основ атомной энергетики

На сегодняшний день наиболее актуален вопрос обеспечения электроэнергией Южно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Костанайской областей и города Алматы.

Во-первых, необходимо сбалансировано решать проблему распределения электроэнергии между энерго-избыточными и энерго-дефицитными регионами с привлечением мощностей стран-соседей и переходить на энергосберегающие технологии.

Во-вторых, необходимо последовательно модернизировать электроэнергетическую отрасль, решать проблемы износа и нехватки мощностей, создать условия для развития новых производств, расширения и реконструкции действующего оборудования и сетей передачи электроэнергии.

В-третьих, диверсификация источников энергии требует развития атомной энергетики с целью обеспечения ресурсов для устойчивого развития всей территории страны. Необходимо осуществить разработку технико-экономического обоснованиястроительства атомной электростанции в Казахстане.

В-четвертых, необходимо рассмотреть возможность создания энергетической биржи, по примеру Норвегии и Швеции, с сопредельными государствами в рамках энергетического союза.

Поручаю Министерству энергетики и минеральных ресурсов до конца 2007 года разработать комплекс мер по наращиванию мощностей существующих электростанций, строительству новых генерирующих мощностей иоптимизации электропроводной сети с тем, чтобы решить энергетические потребности регионов. Нужны, наконец, конкретные шаги и системность в решении проблемы энергообеспеченности юга страны.

Важными направлениями работы должны стать также экономические и административные меры, направленные на стимулирование эффективного использования электроэнергии, а также на разработку механизмов внедрения в энергетическую отрасль энергосберегающих технологий, том числе и наукоемких.

Тринадцатое направление – Последовательные действия по поддержке малого и среднего бизнеса

Во-первых, Правительство должно проанализировать где и почему появляютсязаконодательные, административные и бюрократические преграды на пути деловой инициативы, максимально сократить их, а также исключить необоснованную отчетность малых и средних бизнес-структур перед государством. Нужно также совершенствовать налоговое законодательство, чтобы оно в полной мере стимулировало развитие предпринимательства, а такжеспособствовало выходу бизнеса “из тени”.

Во-вторых, мы должны закончить работу по созданию справедливой конкурентной среды и равных условий всем экономическим игрокам. Поручаю Правительству провести комплексную ревизию антимонопольного законодательства и создать четкиемеханизмы выявления фактов ограничения конкуренции и сговора между участниками рынка, предотвращения “скрытой” монополизации базовых отраслей нашей экономики, а также соответствующие рекомендации о применении штрафных санкций.

В-третьих, мы должны максимально сократить сферы естественных монополий, нам необходимо обновить действующие и разработать новые программы реструктуризации и развития конкурентных отношений в соответствующих отраслях. В целях регулирования и контроля секторов экономики с сохранившимися естественными монополиями, а это – телекоммуникации и аэронавигация, железнодорожный транспорт и порты, электроэнергетика, нефте- и газопроводный транспорт, а также жилищно-коммунальная сфера – необходимо создать независимые отраслевые регуляторы. Эти структуры, возглавляемые коллегиальными органами, совместят функции тарифного и технического регулирования.

В-четвертых, совершенствовать процесс создания новых предприятий и компаний. Например, в рамках системы «одного окна» нужно создать такие условия, чтобы предприниматель мог зарегистрировать фирму в течение двух-трех дней.

В-пятых, для устойчивого и динамичного экономического роста нам необходимоактивнее использовать ресурсы государства и госкомпаний как катализатора создания спроса на продукты и услуги высокого качества малого и среднего бизнеса Казахстана на публичной и конкурсной основе.

В-шестых, целесообразно разработать специальные программы для развития новых производств на прозрачной и публичной конкурсной основе, где лучшие бизнес-идеи получат финансовую и техническую поддержку для формирования нового бизнеса, например, для покрытия юридических и консультационных затрат. Это задача, полагаю, для Фонда “Казына”.

Четырнадцатое направление – Скорейшее и повсеместное внедрение технических стандартов, соответствующих международным требованиям

Полноценное участие Казахстана в конкуренции на международном экономическом поле потребует выполнения международных технических стандартов.

Техническая стандартизация должна рассматриваться не только как инструмент обеспечения качества продукции и услуг, но и как обязательное условие обеспечения конкурентоспособности наших товаров и услуг в глобальной экономике.

Стандартизация казахстанской экономики должна проводиться на основе последних достижений науки, техники и практического опыта и определять оптимальные решения многих общеэкономических, отраслевых и внутрипроизводственных задач.

Поручаю Министерству индустрии и торговли:

во-первых, проанализировать результаты уже имеющихся наработок исполнения закона о техническом регулировании;

 

во-вторых, в течение шести месяцев перевести работу по внедрению порядка и правил международной стандартизации в практическую плоскость.

Пятнадцатое направление – Укрепление института частной собственности и контрактных отношений

Хочу еще раз сделать специальный акцент на необходимости продолжения работы по реализации целостной программы по всемерному укреплению института частной собственности и контрактных отношений.

Во-первых.Развитие правовой базы и правоприменительной практики в этой области, безусловно, относится к числу первоочередных задач. Поручаю разработать соответствующий пакет законодательных актов. Полагаю, что скоро будут приняты законопроекты «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (новая редакция), «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Во-вторых, надо воспитывать уважение к институту частной собственности и контрактным отношениям на всех уровнях, в том числе используя все возможные рычаги государства, образовательной, судебной системы, и т.д. Я также рассчитываю на конструктивную роль наших институтов гражданского общества, поскольку укрепление института частной собственности есть одновременно и создание основ для гарантий прав и свобод человека.

В-третьих – Правительство должно предпринять соответствующие меры длясовершенствования контрактных отношений, четко определяющих правилагосударственно-частного партнерства.

Шестнадцатое направление – Формирование основ дальнейшей индустриализации Казахстана

Управление ростом экономики мы должны обеспечивать на основе политики дальнейшей индустриализации Казахстана, отвечающей современным требованиям международного рынка.

Во-первых, нужно провести анализ, оценив в полном объеме масштаб проблемы оснащения экономики производственными мощностями и износа основного капитала в стране и подготовить конкретную программу действий, направленнуюна коренное обновление капитального оборудования, производственной инфраструктуры и технологических процессов.

Во-вторых, определить наиболее приоритетные отрасли и предприятия и систему первоочередных мер по их индустриализации на современной основе.

В-третьих, разработать инструменты государственного стимулирования частного сектора, который должен играть ведущую роль в процессе дальнейшей индустриализации.

Поручаю Правительству до конца 2008 года в развитие индустриально-инновационной Стратегии провести работу, органично связанную со Стратегией достижения качественно нового уровня конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики.

III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДИНАМИКЕ И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА

Семнадцатое направление – Приближение системы начального и среднего образования, а также переподготовки кадров к мировым стандартам

Мы должны добиться предоставления качественных услуг образования по всей стране на уровне мировых стандартов.

Во-первых,ликвидировать 3-х сменное обучение. Уже в ближайшие три годанадо построить на основе государственно-частного партнерства 100 новых школ в регионах Казахстана.

Во-вторых, создать единую систему оценки эффективности обучения, уровня знаний и умений каждого обучаемого.

В-третьих, развивать практику обучения в режиме он-лайн и создавать в странеучебное телевидение.

В-четвертых, ввести в учебные планы дополнительные часы или предметы по естественным наукам, в первую очередь, математике и информатике.Предусмотреть также создание системы специальных классов естественнонаучного профиля. Правительство должно разработать механизмы для привлечения необходимых инвестиций в этом направлении.

В-пятых, привлекать в школы зарубежных преподавателей английского языка.Нужно добиваться того, чтобы любая среднестатистическая школа могла предоставить возможность детям обучаться иностранному языку на самом высоком уровне.

В-шестых, подумать о внедрении системы государственных конкурсов на присуждение грантов школам с высокими показателями работы, которые будут предоставляться, например, в форме финансирования стипендий для учащихся из малоимущих семей. Это позволит им в дальнейшем получить образование в более престижных и передовых образовательных учреждениях.

Особо внимательно стоит изучить вопрос совершенствования системы оценки и вознаграждения работы лучших преподавателей.

Восемнадцатое направление – Внедрение аттестации учебных заведений на уровне международных стандартов, приоритетное развитие точных и инженерных наук в сфере высшего образования

Во-первых, Правительство должно ввести систему аттестации учебных заведений на уровне международных стандартов, позволяющую объективно оценивать качество образования в каждом ВУЗе. Следует подумать также о привлечении авторитетных агентств для международной аккредитации организаций высшего образования.

Во-вторых, в рамках структурного реформирования науки целесообразно ряд академических научных учреждений объединить с передовыми вузами, что может послужить основой для создания университетов, объединяющих образовательную и научно-исследовательскую работу.

В-третьих, Правительство должно разработать соответствующую нормативную правовую базу для развития специализированных программ обучения и научно-прикладных центров точных и инженерных наук.

В-четвертых, Министерство образования и науки и другие соответствующие структуры Правительства должны подготовить программу развития научно-технического обучения и контролировать ее реализацию на принципах укрепления межотраслевой координации научных, конструкторских и технологических работ при эффективном использовании финансовых средств и преодолении дублирования научныхиприкладных исследований.

В-пятых, нам следует активнее привлекать иностранные государственные институты развития и академические центры, а также поощрять вовлечение и инвестиции частного сектора в математическое и научное образование.

В-шестых, составной частью стратегии увеличения численности квалифицированного преподавательского состава и инженерно-педагогических кадров должно статьактивное привлечение иностранных ученых и преподавателей в те сферы образования, которые представляют для нас наибольший интерес.

В-седьмых, предстоит создать специализированные направления обучения, которые сфокусировались бы на информационных технологиях и новых формах распространения информации.

Девятнадцатое направление – Формирование основ "умной экономики"

Практически все успешные современные государства, активно интегрированные в систему мирохозяйственных связей, сделали ставку на «умную экономику». А для ее создания следует, прежде всего, развивать свой «человеческий капитал».

На начальном этапе мы должны обратить внимание на следующее:

Во-первых, ввести требования и сформировать соответствующую инфраструктуру для регулярного обновления общедоступной базы знаний, необходимых для нашей новой экономики в соответствии с уровнем мирового технологического развития в целом.

Во-вторых, оказывать прямую поддержку в создании инновационно - образовательных консорциумов для реализации образовательных программ и проведения научно-прикладных исследований.

В-третьих, расширять практику совместного участия научно-исследовательских институтов и вузов в конкурсах на получение заказов государства или частного сектора на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, грантов, совместных научных изданий и др.

В-четвертых, рекомендовать компаниям-поставщикам новых технологийобязательное обучение казахстанского персонала для работы с этими технологиями.

В-пятых, необходимо создать соответствующие предпосылки, чтобыпредприниматели были заинтересованы в научно-технологической обеспеченности и конкурентоспособности частного сектора. Следует такжечетко контролировать исполнение контрактных обязательств предпринимателей по обучению казахстанских специалистов.

IV. СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЗАПРОСЫ И НУЖДЫ ЛЮДЕЙ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Два года тому назад мы взяли курс на последовательную социальную модернизацию. И мы многого достигли.

Главное для нас – создать казахстанцам все необходимые условия для реализации важных и понятных жизненных принципов:

• обеспечение семьи;

• владение жильем;

• образование детей;

• укрепление здоровья;

• формирование сбережений к пенсии.

Из нашего предыдущего опыта и из опыта других стран мира мы должны сделать два принципиальных вывода.

Первый.Социальная поддержка населения со стороны государства может быть эффективна только в том случае, если она носит целевой и адресный характер. Государство обязано и фактически берет на себя ответственность за поддержку лишь тех членов общества, которые действительно нуждаются в этой помощи – а это, прежде всего, дети, многодетные матери, ветераны, инвалиды.

Второй.Самой действенной социальной политикой была и остается политика мотивации к производительному труду и создание новых рабочих мест. Нам нужно, прежде всего, создать реальные стимулы для возвращения к труду людей, по той или иной причине потерявших работу, предоставить им возможность получить новую профессию. Кроме того, в молодежной среде нам необходимо возобновить популяризацию и активную пропаганду рабочих специальностей, особенно в промышленности.

Двадцатое направление – Последовательная политика в сфере обеспечения доступности жилья и развития рынка недвижимости

Во-первых, Правительство должно проанализировать и по возможности ускорить реализацию Программы в жилищно-коммунальной сфере в таких направлениях, как:развитие строительной индустрии, строительство комплексов доступного арендного жилья, обеспечение прозрачности процедур выделения земельных участков, стимулирование развития индивидуального жилищного строительства.

Во-вторых, продолжает оставаться нерешенным вопрос повышения качества строительства и обслуживания строительных объектов путем перехода на международные стандарты качества.

Перед Правительством и соответствующими министерствами стоит важная задача посозданию реального, конкурентного и прозрачного рынка недвижимости в стране. Этот рынок должен обеспечить населению наиболее благоприятные условия доступа к жилью, даст покупателю возможность иметь полную информацию об условиях и ценах сделок, а финансовым организациям – развивать эффективные кредитные инструменты.

В-третьих,административные и законодательные требования в сфере операций с недвижимостью нужно сделать проще и понятнее. Необходимо также решить вопрос об упрощении процедур по оформлению земельных участков, а также прозрачности процедуры их предоставления.

В-четвертых, необходимо принять меры по совершенствованию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также разработать эффективные методики оценки недвижимого имущества.

В-пятых, нужно оценить возможности создания дополнительных стимулов для широкомасштабного строительства жилья.

В-шестых, Правительство должно проанализировать тенденции на международных рынках недвижимости и создать на основе лучшего международного опыта эффективные инструменты для финансирования дальнейшего строительства арендного жилья и стимулирования индивидуального жилищного строительства.

В-седьмых, создать законодательную основу для стимулирования страховых компаний, предоставляющих услуги, связанные с ипотечным кредитованием.

Двадцать первое направление – Улучшение качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной системы здравоохранения

Во-первых, считаю необходимым добиться результативности и повышения качества медицинских услуг путем пересмотра механизмов управления, финансирования, координации и контроля в сфере здравоохранения. Следует также внедрить систему отчетности медицинских учреждений, открытую для общества, и систему внутреннего контроля и внешнего аудита.

Надо, наконец, четко определить ту часть медицинских услуг, которые оказываются государством, и не смешивать их с частными услугами. С другой стороны, необходимо дать возможность для развития частной медицины.

Во-вторых, подготовить программы для повышения уровня средней продолжительности жизни, снижения показателей детской и материнской смертности, уровня заболеваемости туберкулезом и темпов роста заболеваемости ВИЧ/СПИДом.

В-третьих,начальная медицинская подготовка должна стать обязательной частью всех школьных и университетских учебных планов. В этой связи, нужно также повысить уровень знаний и информированности населения по вопросам здорового образа жизни и здравоохранения. Уделить особое внимание развитию массового спорта и пропаганде спорта среди населения.

В-четвертых, уже в ближайшие три года надо построить с использованием механизма государственно-частного партнерства 100 больниц в регионах Казахстана.

В-пятых, серьезное внимание нужно обратить на санитарную инфраструктуру Казахстана и обеспечить все населенные пункты качественной питьевой водой.

В-шестых, должны быть созданы стимулы для развития конкурентного рынка медицинских услуг и услуг медицинского страхования, доступных населению.

В-седьмых, необходимо ускоренными темпами перейти на международные стандарты обучения, аттестации и подготовки врачей и медицинских работников. Также необходимо продумать внедрение стимулирующей системы оплаты труда медицинских работников в зависимости от уровня их квалификационной категории, вида специальности и нагрузки.

Мы должны одновременно приступить к созданию доступной для широких слоев населения высокотехнологичной системы здравоохранения. Для этого:

Во-первых, Министерство здравоохранения должно разработать системусовершенствования современной и высокотехнологической профилактики, диагностики, в первую очередь, в дошкольных и школьных учреждениях; медицинских консультаций пациентов, лечения и реабилитации социально значимых заболеваний. Необходимо стимулировать создание высокотехнологических медицинских центров раннего обнаружения и предупреждения болезней.

Во-вторых, государство должно оказать помощь органам здравоохранения вразвитии системы высококачественных информационных технологий, в том числе создав национальную электронную медицинскую картотеку пациентов.

Двадцать второе направление – Развитие накопительной пенсионной системы

Правительство должно разработать предложения по дальнейшемусовершенствованию накопительной пенсионной системы.

Наиболее актуальными задачами являются:

Во-первых, обеспечение гарантий государства по сохранению пенсионных накоплений и их достаточности при наступлении старости.

Во-вторых, максимальный охват населения накопительной пенсионной системой.

V. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЛОГИКОЙ НОВОГО ЭТАПА

Двадцать третье направление – Развитие политической системы

Основная задача на новом этапе – дальнейшее укрепление основ открытого, демократического и правового государства, в котором гармонично сочетаются как общепризнанные демократические ценности, так итрадиции нашего многонационального и многоконфессионального общества.

Важными направлениями развития, прежде всего, являются:

• повышение эффективности взаимодействия и укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями государственной власти;

• расширение полномочий представительных органов власти;

• создание благоприятных условий для повышения роли политических партий, развития институтов гражданского общества;

• повышение эффективности и прозрачности работы госорганов;

• реформирование структуры исполнительной власти для обеспечения общественного доступа к процессу выработки государственных решений;

• дальнейшее укрепление институциональных механизмов защиты прав и свобод человека;

• создание условий для развития местного самоуправления;

• содействие гармоничному развитию СМИ.

Госкомиссия, проработав год, представила основные направления демократических реформ. Теперь дело – за группой юристов, которые подготовят проекты законов и изменения в Конституцию страны.

Я также уверен, что все это, в конечном счете, позволит нам найти оптимальную для нового этапа развития Казахстана модель гармоничного политического и государственного устройства нашей страны.

Двадцать четвертое направление – Реализация административных реформ и модернизация исполнительной власти

Мы выстраиваем качественно новую модель государственного управления на принципах корпоративного управления, результативности, транспарентности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта.

Во-первых, Правительство, совместно с акимами, должно кардинально изменить подходы к разработке и содержанию программных документов. У каждого государственного органа должен быть стратегический план, определены миссия, приоритеты и установлены целевые показатели деятельности всех государственных органов, на достижение которых должна быть ориентирована работа каждого государственного служащего. Поручаю переосмыслить действующие программы, где нужно - объединить их вокруг наших стратегических приоритетов, остальные сократить или передать ответственность на другой уровень.

Во-вторых, логическое завершение должно получить разделение функций государственных органов на стратегические, административно-исполнительские и контрольно-надзорные. Ежегодно должен проводитьсяанализ правительственных решений в целях исключения дублирования функций,совершенствования межбюджетных отношений, преодоления конфликта интересов.

В-третьих, необходимо совершенствовать бюджетное планирование, направленное на обеспечение эффективности, результативности, подконтрольности и прозрачности.

В-четвертых, Правительство должно передать в конкурентно-рыночную среду все нестратегические виды экономической деятельности государства.

В-пятых, система организации государственных закупок должна устанавливать четкие правила, а сами процедуры должны быть прозрачными, контролируемыми, понятными и легкими для исполнения.

В-шестых, Правительство должно обеспечить разработку и внедрениекачественных стандартов предоставления государственных услуг. До 1 июля т.г. Правительством должен быть утвержден реестр всех государственных услуг, предоставляемых как на республиканском, так и местном уровнях.

В-седьмых, Правительство и органы местной исполнительной власти должны разработать комплекс мер, направленных на повышение прозрачности и подотчетности своей деятельности.

В-восьмых, целесообразно ввести более жесткие требования, направленные на повышение ответственности госслужащих, а также укрепление мотивации в их работе.

В-девятых, оценка деятельности государственных органов должна проводиться с учетом эффективности и качества услуг, предоставляемых гражданам, результатов реализации государственных, отраслевых, региональных и бюджетных программ.

В-десятых, необходимо провести тщательный анализ результатов работы по созданию “электронного правительства”. И с учетом этого продолжитьвнедрение современных информационных технологий, опираясь на опыт ведущих стран мира.

Поручаю Правительству разработать нормативную правовую базу,необходимую для проведения административной реформы.

Двадцать пятое направление – Повышение роли Ассамблеи народов Казахстана для дальнейшего укрепления общественного согласия и стабильности

Дальнейшее укрепление общественного согласия, по сути, является основой для обеспечения динамичного развития страны и успешного решения той сверхзадачи, которую мы перед собой поставили.

Поэтому необходимо, в том числе на законодательном уровне, существенно повысить авторитет Ассамблеи народов Казахстана, расширив сферу ее практической деятельности и ответственности.

Ассамблея на новом этапе развития страны должна последовательно решать такие задачи, как:

Во-первых. Укрепление единства народов, поддержка и развитие широкого общественного консенсуса по основополагающим ценностям модернизации казахстанского общества, которые выходят за границы политических идеологий и текущей конъюнктуры.

Во-вторых. Укрепление единой гражданственности, основанной на равенстве возможностей для всех граждан Казахстана, независимо от их национального, социального и, так сказать, «сословного» происхождения.

В-третьих. Обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического и межконфессионального согласия и толерантности в обществе.

В-четвертых. Жесткое и последовательное противодействие любым проявлениям экстремизма и радикализма в обществе и стремлениям, направленным на ущемление конституционных прав наших граждан.

Двадцать шестое направление – Духовное развитие народов Казахстана и триединая языковая политика

Во-первых, продолжая проведенную работу в рамках программы «Культурное наследие», следует изучить вопрос о создании “Фонда Духовного Развития Народов Казахстана”. Фонд должен вести регулярный мониторинг и поддержку развития культурных ценностей и традиций наших народов при помощи государственно-частного партнерства и привлечения соответствующих общественных организаций. Управление Фондом должно осуществляться на основе принципов корпоративного управления.

Во-вторых, предлагаю начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство языков». Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. Это: казахский язык – государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и английский язык – язык успешной интеграции в глобальную экономику.

Двадцать седьмое направление –Совершенствование практики правоприменения и укрепление правопорядка

Последовательно укрепляя основы открытого, демократического общества, мы не должны забывать, что демократия и правопорядок – вещи неразделимые, одно не может существовать без другого. Поэтому нужна эффективная система защиты прав и свобод граждан.

Во-первых, усилить координацию действий правоохранительных и других государственных органов по совершенствованию организационных и законодательных мер в сфере обеспечения правопорядка.

Во-вторых, нужно сфокусировать наше внимание на растущей проблемеподростковой преступности и предусмотреть меры для ее снижения.

В-третьих, нужно предоставить нашим правоохранительным органам дополнительныересурсы и инструменты для борьбы с такими вызовами, какнаркопреступность и транснациональная преступность.

В-четвертых, необходимо обеспечить создание и функционирование в странеобщегосударственной системы профилактики правонарушений, ширепривлекать к этой работе общественность и население.

VI. НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА

Двадцать восьмое направление – Новая международная ответственность Казахстана, развитие многовекторной внешней политики и участие в борьбе с глобальными угрозами

Казахстан был и остается активным участником широкого международного сотрудничества, направленного на ядерное сдерживание, борьбу с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркоторговлей и другими современными угрозами.

Многие проблемы Казахстана, такие как, например, сохранение природы, имеют трансграничный характер. Их можно решать только совместно с нашими соседями - Россией, Китаем и странами Центральной Азии на основе бассейнового принципа. Для этого должны быть созданы трансграничные зоны устойчивого развития с международным участием, по примеру Дунайского, Альпийского и Андского соглашений.

Сотрудничая с другими странами в решении жизненно важных проблем: от обеспечения энергетической безопасности - до борьбы с эпидемиями и экологическими бедствиями, мы будем и далее укреплять свою роль и авторитет как ответственного члена регионального сотрудничества и международного сообщества.

Это выражается в наших добрососедских взаимоотношениях с Россией и Китаем, которые являются приоритетными, а также в нашей заинтересованности и практических шагах по развитию стратегического партнерства с США и многостороннего сотрудничества со странами Европейского Союза.

Двадцать девятое направление – Активная роль Казахстана в обеспечении региональной стабильности, развитии экономической интеграции стран Центральной Азии и формировании динамичного рынка в зоне Каспийского и Черного морей

Для использования преимуществ регионального развития нужно обеспечить более глубокую и взаимовыгодную интеграцию стран региона.

Это находит практическое отражение в конструктивных инициативах Казахстана по интенсификации сотрудничества в Центральной Азии, в азиатском и ближневосточном регионах, по укреплению таких региональных структур, как ЕврАзЭC, СВМДА, ШОС.

В этой связи нам в дальнейшем предстоит:

Во-первых, договориться с нашими соседями о развитии более благоприятного делового климата на всей территории Центральной Азии. Может потребоваться заключение особых соглашений, которые позволят нашим компаниям свободно инвестировать средства в соседние страны и устранят бюрократические и протекционистские барьеры на пути импорта и экспорта, а также движения капитала и рабочей силы.

Во-вторых, мы должны сосредоточить свои усилия на вопросах реализации проектов в государствах Центральной Азии с привлечением зарубежных финансовых институтов и отечественных компаний. И в первую очередь – это задача Фонда «Казына».

В-третьих, совместно с нашими соседями можем обсудить введение специального режима перемещения рабочей силы. Мы за свободное, но управляемое движение квалифицированной рабочей силы в странах центрально-азиатского региона.

Тридцатое направление – Утверждение позиций Казахстана как центра межкультурного и межконфессионального согласия в развитии «диалога цивилизаций»

В международном сообществе уже получила признание наша последовательная политика, направленная на обеспечение толерантности, межконфессионального и межкультурного согласия представителей всех национальностей, проживающих в нашей стране и представляющих единый народ Казахстана.

Во-первых, сегодня необходимо продвижение на новый уровень роли Казахстана как одного из важных международных центров межкультурного и межконфессионального диалога. В случае необходимости наша страна могла бы выполнять и функции международного посредника для нахождения взаимно приемлемого политического решения в потенциально конфликтных ситуациях.

Во-вторых, думаю, что с рядом государств, которые так же заинтересованы в расширении и углублении диалога цивилизаций, мы могли бы совместно выступить с крупными международными инициативами, направленными на сближение понимания между Востоком и Западом по ключевым проблемам современного мироустройства.

Дорогие казахстанцы!

Уважаемые депутаты и члены Правительства!

Дамы и господа!

Достижение тех высоких целей, которые мы перед собой поставили, потребует дополнительной мобилизации усилий и во многом нового, неординарного отношения и подходов к делу со стороны всех органов и институтов власти, делового, научного и экспертного сообществ.

И самое главное: процесс комплексной модернизации должен происходить в интересах и с непосредственным участием всего населения страны, всех слоев и институтов общества.