География және су қауіпсіздігі институты – Орталық  Азия аймағындағы  география саласының жалғыз ҒЗИ және Қазақстандағы академиялық саланың  бұрынғы зерттеу орталықтарының бірі. Қазіргі кезде География институты  –  қоғам мен табиғаттың өзара байланыстарының кешенді мәселелерімен айналысатын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жүйесіндегі басты ұйым. Институт зерттеулері табиғатты тиімді пайдаланудың географиялық негізімен жасалған республикадағы геожүйелердің табиғи-ресурстық әлеуетін бағалау мен экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған.

Институт өзінің 82 жылдық қызметінде география ғылымының  келесі негізгі бағыттарын халықаралық деңгейге дейін дамытты: гидрология, гляциология, геоморфология, ландшафттану, картографиялау, барлық ірі мемлекеттік және мемлекет аралық жобалардағы ғылыми және ғылыми-қолданбалы мәселелерді шешуге қатысуды қабылдады ( Арал маңы, Балқаш маңы, Каспий маңы Семей аймағы және басқа).

Институт мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша кең спектрді атқарумен қатар, қолданбалы сипаттағы шаруашылық келісімшартты әртүрлі  бағыттағы жұмыстарды үлкен көлемде орындайды. Шетелдік компаниялардың және мекемелердің бағдарламалары мен жобалары жөніндегі бірлескен жұмыстардың ғылыми  зерттеулерін әлемдік деңгейде растайды.

Жаңалықтар

Толығырақ

Журнал

  • География және геоэкология мәселелері
    Журналдың сайты «География және геоэкология мәселелері» ғылыми мерзімді журналы 2007 жылдан бастап басылымға шығады,  халықаралық  ISSN 1998 – 7838 және 24155 – Қазпошта жызылу индексіне ие.  Журналдың баспаға шығуының мерзімділігі –  тоқсанына 1 нөмер, жылына 4 нөмер. Ұйымдастырушы және баспаға шығарушы «География институты» ЖШС, Алматы қ, Қазақстан Республикасы. Импакт-фактор – 0,016 (Қазақстандық «ҰО ҒТА» АҚ дәйек сөз базасы бойынша).  Мақалалардың мәтіні және басқа да 

ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ