RIEGL VZ-4000 жербетін түсіру сканері

RIEGL VZ-4000 жербетін түсіру лазерлі сканері сәулелендіруді қолданбастан әрекеттің 4000 метрге дейінгі қашықтықтағы сипаттарды өте жақсы әрі үздік 3 өлшемді өлшеуді қамтамасыз етеді. Сканерді қар, жаңбыр, тұман, шаң бораған. т.с.с жағдайларды тудырушы, көптеген мақсаттарда бірнеше сәулеленулердің болуы мен тіпті қолайсыз атмосфералық жағдайларда да қолдануға болады.

VZ-4000 жербетін түсіру сканерін қолдану төңірегінде:

тау-кен ісі және маркшейдерия;

алыс қашықтықтағы нысандар  мониторингі;

топография және геодезиялық іздеулер;

азаматтық құрылыс, археология.

Далалық жұмыстар

Қазақстан Республикасында 2012 жылы Географии институтымен шаруашылық келісімшарттары қаражаттарының есебінен келесі өңдеулері 30 гидротехникалық құрылыстарды 3D бойынша  сканирлеудің далалық жұмыстары жүргізілген болатын.

Сканирлеу мұнда   кеңістіктің  жалғызы болып табылатын Riegl VZ-4000 жербетін түсіру сканерін қолдану арқылы жүргізілді. Алынған нәтижелер RiS can Pro  бағдарламасында  өңделіп, мұндағы келесілері тапсырыс берушіге берілген болатын.

Мақсаты - топографтар мен құрлысшылармен геодезисттермен (қажетті жағдайда) берілген карталарды жасау, жағдайды бағалау, келесі мониторингінде  нысандардың нақты, жоғары дәлдігін 3D үлгісінде жасау.

Жылжыма мониторингі

RIEGLVZ-4000  үшөлшемді лазерлік сканер көмегімен Қаскелең өз. аңғарындағы жылжыма мониторингі  2 жыл ағымында жүргізілді. Нәтижесінде орташа есеппен 60 метрдегі жарықшақтардың төмен түсуі айқындалған болатын.

Жылжыма параметрлері: ұзындығы-240м, ені-200м, қалыңдығы-20м, көлемі -1 млн. м3

Өңделген жоғары дәлдікті  Riegl Vz 4000 жербетін түсіру сканерінің Қаскелең өзені аңғарындағы  жылжымалардың 3D-үлгісі.

Жоғары шешімдегі фотосуреттерді салумен өңделген жоғары дәлдікті  Riegl Vz 4000 жербетін түсіру сканерінің Қаскелең өзені аңғарындағы  жылжымалардың 3D үлгісі.