География және су қауіпсіздігі институты – Орталық  Азия аймағындағы  география саласының жалғыз ҒЗИ және Қазақстандағы академиялық саланың  бұрынғы зерттеу орталықтарының бірі. Қазіргі кезде География институты  –  қоғам мен табиғаттың өзара байланыстарының кешенді мәселелерімен айналысатын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жүйесіндегі басты ұйым. Институт зерттеулері табиғатты тиімді пайдаланудың географиялық негізімен жасалған республикадағы геожүйелердің табиғи-ресурстық әлеуетін бағалау мен экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған.

Институт өзінің 82 жылдық қызметінде география ғылымының  келесі негізгі бағыттарын халықаралық деңгейге дейін дамытты: гидрология, гляциология, геоморфология, ландшафттану, картографиялау, барлық ірі мемлекеттік және мемлекет аралық жобалардағы ғылыми және ғылыми-қолданбалы мәселелерді шешуге қатысуды қабылдады ( Арал маңы, Балқаш маңы, Каспий маңы Семей аймағы және басқа).

Институт мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша кең спектрді атқарумен қатар, қолданбалы сипаттағы шаруашылық келісімшартты әртүрлі  бағыттағы жұмыстарды үлкен көлемде орындайды. Шетелдік компаниялардың және мекемелердің бағдарламалары мен жобалары жөніндегі бірлескен жұмыстардың ғылыми  зерттеулерін әлемдік деңгейде растайды.

Жаңалықтар

Толығырақ

Журнал

magazine

ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ