ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫСЫ

ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫСЫ

Институтта 2 ғылыми бөлім бар: 10 мамандандырылған зертхананы қоса есептегенде География және геоэкология, Су мәселелері және оның Астана  қаласындағы филиалы жұмыс істейді. Су бөліміне Водный отдел состоит  из лаборатории гляциология,су ресурстары, табиғи-шаруашылық жүйесін сумен қамтамасыздандыру және математикалық үлгілеу, суқоймаларының гидрологиясы,  гидрохимия және экологиялық  токсикология, химиялық-аналитикалық зертханасы бар, сондай-ақ табиғат қауіптілігі зертханалары жатады. География және геоэкология бөлімінде 4 зертхана бар: Рекреация және туризма географиясы, ландшафттану және табиғатты пайдалану, геоморфология және геоақпараттық картографиялау,  географиялық ақпараттық жүйе.

Солтүстік Тянь-Шань тауында,  Аралмаңы, Каспий маңы және Балқаш маңында 6 ғылыми стационар жұмыс істейді

 

МАМАНДАР ҚҰРАМЫ

Қазіргі кезде институт штатында 156 адам бар, оның ішінде ҚР ҰҒА 2 акадекмиктер,  14 ғылым докторы мен 30 ғылым кандидатты, 1 PhD докторы, 37 магистр қызмет етуде. 50 %-дан астам институт қызметкерлері – жас мамандар.

структура_института_каз