НЕГІЗГІ ЖЕТІСТІКТЕР

  • ӘЛ – ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ МЕН ТЕХНИКА САЛАСЫНДАҒЫ 2019 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ЛАУРЕАТТАРЫН
    "Ұлттық қауіпсіздік контекстіндегі Қазақстан Республикасының табиғи-шаруашылық жүйелерін тұрақты сумен қамтамасыз ету саласындағы ғылыми жұмыстар циклі" тақырыбындағы жұмыстардың циклдары үшін:: Медеу Ахметқал - "География институты" ЖШС директоры, география ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, Қазақстан Ұлттық Жаратылыстану ғылымдары академиясының академигі; Әлімқұлов Саят Құрбанбайұлы - "География институты" ЖШС директорының...
  • Институт географии Казахстана и состояние географических исследований
    Институт географии Казахстана и  состояние географических исследований   История. Комплексные географические исследования в Казахстане начали проводиться в Секторе географии при Казахском Филиале Академии наук, созданном в 1938 году решением Академии наук СССР в качестве самостоятельной структуры. В 1983 году Постановлением Совета Министров КазССР Сектор был преобразован  в Институт географии в составе...
  • НЕГІЗГІ ҒЫЛЫМИ ЖЕТІСТІКТЕР
    НЕГІЗГІ ҒЫЛЫМИ ЖЕТІСТІКТЕР Қазақстандағы аймақтық ерекшеліктерді есепке ала келе оның ішінде судың, географиялық жүйені оңтайландыру және болжау, бағалау әдістері мен теориялық негіздерін толық жетілдіру: Қазақстан Республикасын ұлттық, салалық және аймақтық деңгейдегі атластық картографиялаудың теориялық-әдістемелік негіздері; климаттағы ықтималды өзгерістерді есепке ала келе мұздықтар жүйесінің динамикасын болжау әдістемесін, мұздықтар жүйесінің ішкі контитенталді...